artikel

Bouwplannen Horeca week 36 2004

Horeca

Bouwplan 1 VEENDAMPlan bouwen jongerencentrum nabij Sorghvliethal. Voorbereidende fase. Opdrachtgever:Gemeente Veendam Raadhuisplein 59641 AW VEENDAM0598-652222 Bouwplan 2 HEERENVEENPlan bouwen 1700 tot 2500 woningen in nieuw te ontwikkelen woonwijk Heerenveen  West/bouwen kantoren en appartementen/aanleggen sport- en recreatiepark ten westen vanTerband tussen A32 en De Deelen/verbeteren wegennet/aanleggen ringweg/uitbreiden Tjalleberd  (150 woningen) en Mildam (50 woningen). Onderdeel gezamelijke […]

Bouwplan 1 VEENDAM
Plan bouwen jongerencentrum nabij Sorghvliethal. Voorbereidende fase.

Opdrachtgever:
Gemeente Veendam
Raadhuisplein 5
9641 AW VEENDAM
0598-652222

Bouwplan 2 HEERENVEEN
Plan bouwen 1700 tot 2500 woningen in nieuw te ontwikkelen woonwijk Heerenveen 
West/bouwen kantoren en appartementen/aanleggen sport- en recreatiepark ten westen van
Terband tussen A32 en De Deelen/verbeteren wegennet/aanleggen ringweg/uitbreiden Tjalleberd 
(150 woningen) en Mildam (50 woningen). Onderdeel gezamelijke visie gemeenten Heerenveen en Skarsterlan.

Opdrachtgever:
Gemeente Heerenveen
Crackstraat 2
8441 ES HEERENVEEN
0513-617617

Bouwplan 3 ARNHEM
Plan bouwen brede school met 2basisscholen/bibliotheek/kinderopvang/peuterspeelzalen
/jongerenwerk/wijkpost/politiepost op hoek Laan van Presikhaaf/Lange Wal op terrein vm. 
asielzoekerscentrum in wijk Presikhaaf. Geplande oplevering 2007.

Opdrachtgever:
Gemeente Arnhem
Koningstraat 38
6811 DG ARNHEM
026-3774774

Bouwplan 4 APELDOORN
Herstructureringsplan wijk Zevenhuizen: plan bouwen nieuw stadscentrum 
Anklaar: winkels (15.000 m2)/360-400 woningen/multifunctioneel buurtcentrum (4000 m2)/medisch centrum 
(4500 m2)/woonzorgcentrum met 60 eenheden (7500 m2)/ parkeerruimte voor 1200 auto’s.

Opdrachtgever:
Gemeente Apeldoorn
Marktplein 1
7311 LG APELDOORN
055-5801010

Bouwplan 5 ENSCHEDE
Plan bouwen multifunctioneel centrum/brede school/diverse ontmoetingsruimten 
in hart wijk Roombeek. Verwachte oplevering 2006.

Opdrachtgever:
Woningstichting De Woonplaats
Wethouder Beverstraat 104
7543 BN ENSCHEDE
053-4757575