artikel

Mr. J.G.F. Labouchëre mailt:

Horeca

Geachte heer Winkeldermaat,Met instemming heb ik uw column gelezen betreffende de Azië« inzameling. Nee, ik ben niet een persoon zonder twijfels en met mijn mening altijd klaar.Mijn reactie is dan ook niet direct geschreven.Ik ben mij er zeer goed van bewust dat alle giften zeker niet enkel uit altruistische motieven gegeven worden, dat er zeker […]

Geachte heer Winkeldermaat,
Met instemming heb ik uw column gelezen betreffende de Azië« inzameling. Nee, ik ben niet een persoon zonder twijfels en met mijn mening altijd klaar.
Mijn reactie is dan ook niet direct geschreven.Ik ben mij er zeer goed van bewust dat alle giften zeker niet enkel uit altruistische motieven gegeven worden, dat er zeker bij de giften van bedrijven e.d. een groot ‘naamsbekendheid’ en ‘marketing’ aspect bij komt kijken.

OP zoek echter naar een bedrijfsevenement stuitte ik bijna vanzelfsprekend ook op de site van de Novomundo show en zag hier de aankondiging voor een fundraising gala een half jaar later.Na een ietwat nadere bestudering hiervan kreeg ik toch een zeer akelige smaak.Zoals u ook al weet en in de publiciteit benadrukt is is er op het ogenblik al de behoefte bij hulporganisaties om de aandacht binnen enkele maanden weer iets van Azië af te kriijgen, zodat lopende projekten (Darfur) etc ook weer voor hulp in aanmerking komen.
Bij Wentink Events zie ik nu een zeer snel opgezet ‘event’ rondom Azie, waarbij ik grote vraagtekens zet bij het nut en tot hoever je kunt gaan in het organiseren van events.De datum is een zondag aan het eind van het seizoen, een dag waarop normale activiteiten bijna tot het nulpunt gedaald zullen zijn.Kaartjes komen neer op een ‘meerprijs’ van minimaal 400 euro per persoon (allen rekening houdend met de duurste tafelprijzen voor een gewone show). Dit houdt dus in dat reeds bij een verkoop van zo’n 30 tot 40 tafels, er al de door Wentink verwachte óverwinst’ moet zijn.Bij mij rijst dan bv. de vraag hoe de genoemde ‘netto winst’berekend zal worden, of er nog een 555 nummer ten behoeve van Azië zal bestaan .Ik vraag mij in gemoede af waarom ook Wentink en Martin Airs Party Service hun ‘garantiebedrag’niet direct gestort hebben als gift.Nog afgezien natuurlijk van het feit dat het fiscaal technisch bijzonder voordelig is deze ‘winst’ als gift af te trekken en het bovendien zo vlak voor het eind van het seizoen voor nog wat publiciteit kan zorgen, die ongetwijfeld goedkoper is dan het huren van zendtijd bij Harry Mens.

Als dit de NovoMundo moet zijn waarin de evenementsindustrie zich wentelt geeft dit een akelig gevoel, inderdaad een show vol met (vals) sentiment. U begrijpt dat ik mij voor een evt. evenment niet meer tot dit bedrijf zal wenden.

Met vr. gr. en dank voor de moed om deze column toch te publiceren,

Mr. J.G.F. Labouchëre