artikel

een nieuwe kijk op experience economy

Horeca

FZ nieuwsbrief heeft volgende week (10 maart 2005) een interview met de auteurs Albert Boswijk, Thomas Thijssen en Ed Peelen. Hieronder alvast de inhoudsopgave van hun boek Een nieuwe kijk op experience economy, belevenissen van betekenis, dat eind april verschijnt.

Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Ontstaan en relevantie, een inventarisatie
1.2 Een nieuwe generatie experience economy
1.3 Betekenis van ervaren
1.4 Opbouw van dit boek
1.5 Samenvatting

Hoofdstuk 2 Betekenisvolle belevenissen en ervaringen
2.1 Het ervaringsproces
2.1.1 Zintuiglijke waarneming en het managen van ons neurozintuiglijk proces
2.1.2 Emoties
2.1.3 Beleven
2.1.4 Ervaren
2.1.5 Drijfveren van mensen
2.2 Conclusie
2.3 Vragen ter reflectie en voor discussie

Hoofdstuk 3 Belevenissen in een brede maatschappelijke context: de maatschappij als leerproces
3.1 De verschillende contexten: persoonlijke, sociaal-culturele, de fysieke omgeving en de dimensie tijd
3.2 Het ervaringsproces van de mens in de omgeving en in de tijd
3.3 Keerpunten in de fysieke, sociaal-culturele en maatschappelijke context
3.4 Maatschappelijke vernieuwingen door de eeuwen heen
3.5 Actuele fundamentele ontwikkelingen in onze maatschappelijke context
3.6 Conclusie
3.7 Opdracht

Hoofdstuk 4 De nieuwe rol van betekenis geven door bedrijven
4.1 De aanpassing van het bedrijfsleven aan de omgeving
4.2 De rol van marketing: handvatten
4.3 Samenvatting
4.4 Vragen en opdrachten ter reflectie

Hoofdstuk 5 De bedrijfseconomische betekenis van belevenissen
5.1 De opbrengstenkant
5.2 Kostenkant
5.3 Resultaat
5.4 Conclusie
5.5 Opdracht

INTERMEZZO CASES

Hoofdstuk 6 De vijf stadia bij ontwikkeling en realisatie van belevenisconcepten
6.1 De eigenschappen van belevenissen
6.2 Uitgangspunten bij het tot stand komen van belevenissen
6.3 Stadia in het proces van ontwikkelen en realiseren van betekenisvolle belevenisconcepten, het tegenstrijdige-waardenmodel
6.4 De eerste stap; innovatie, creatief en lerend vermogen
6.5 De tweede stap; de creatie van een belevenisomgeving
6.5.1 De fysieke omgeving
6.5.2 De virtuele omgeving
6.5.3 Hiërarchie van omgevingen, fysiek en virtueel
6.6 Principes van ontwerp
6.6.1 Ontwerpprincipes voor eerste generatie experienceomgevingen
6.6.2 Ontwerpprincipes voor tweede generatie experienceomgevingen
6.6.3 Ontwerpprincipes voor communities. Een derde generatie?
6.6.4 Communities vanuit een bedrijfsperspectief
6.7 Conclusie
6.8 Samenvatting
6.9 Opdrachten

Hoofdstuk 7 De interne organisatorische consequenties voor een onderneming bij het ontwikkelen van belevenisconcepten: een praktisch perspectief
7.1 Stap I Het innovatieve en creatieve vermogen. Het bedenken van concepten
7.2 Stap II Het daadwerkelijk vormgeven van klantproposities in belevenisomgevingen
7.3 Stap III Organisatorische consequenties in processen, technologie en competenties
7.4 Stap IV De mensen die het moeten waarmaken
7.5 Stap V Het economisch perspectief, waar wordt het geld mee verdient?
7.6 In welke fase van beleveniscreatie bevindt zich de organisatie?
7.7 Lessen uit de praktijk
7.8 Conclusie
7.9 Samenvatting
7.10 Vragen en opdracht

Hoofdstuk 8 De nieuwe kijk op de experience economy vereist een nieuwe bril
8.1 Introductie
8.2 Transformatie van aanbodsturing naar vraagsturing
8.3 Economische bril geeft een beperkt blikveld
8.4 Een nieuwe kijk vereist een nieuwe bril
8.5 Landschap van betekenisvolle belevenissen
8.6 Samenvatting