artikel

emotiemanagement | susanne piët

Horeca

De westerse wereld lijkt bezeten te zijn van emoties. Maar dit betekent niet dat wij ook weten hoe wij daarmee moeten omgaan. Voor de oplettende lezer: hier is Susanne Piët aan het woord.

Even het volgende niet verwarren met De emotiemarkt. Susanne Piët heeft de ‘geheel vernieuwde editie’ (2005) van haar uit 1998 stammende boek Emotiemanagement opnieuw uitgebracht (21,95). Een gedegen voorloper van de (pricewinning) opvolger De emotiemarkt. Over emoties gesproken, Piët weet meteen de toon te zetten door met eerbied het boek op te dragen aan haar ouders ‘die nog leefden toen Emotiemanagement voor het eerst uitkwam, en aan wie ik zo graag het eerste exemplaar van deze geheel vernieuwde editie had willen overhandigen’.

Voor diegenen die Susanne Piët in het land wel eens hebben horen spreken, en dat doet ze sinds De emotiemarkt meer dan ooit, hoort haar al lezend het verhaal vertellen. Haar manier van praten, ingetogen maar enthousiast en met humor (het kan) en bescheiden maar uitgesproken verhalend (kan ook), doet ze ook in schrift. Telkens met voorbeelden die – nu nog of nu weer – up to date zijn.

De definitie van emotiemanagement? Om misverstanden te voorkomen, die term wordt meteen op pagina 1 uitgelegd. ‘Het vermogen om je eigen emoties en die van anderen effectief te hanteren, met inzicht en met een bepaald doel voor ogen. Het begrip ‘management’ kan misleiden, want bij emotiemanagement gaat het niet noodzakelijk om het indammen of beheersen van emoties. Ook het opwekken daarvan, bij jezelf en bij anderen, kan een activiteit zijn die onder emotiemanagement valt.’

De emotiemarkt is niet voor niets sinds 2003 gezaghebbend (en binnen tien maanden al drie keer herdrukt), maar waarom de lezer van FZ persé ook Emotiemanagement gelezen moet hebben?

Hierom.
Afgezien van de heilzame werking om kennis te vergaren over emoties, over het herkennen en gedreven worden door emoties en dus om jezelf (nog) beter te leren kennen, raakt het boek – misschien ongewild – precies de kern waar het in de eventbranche om draait, het door emotie en door het creëren van een beleving opwekken van gewenst gedrag: klant blijven, product kopen en geld maken.

Susanne Piët trekt het alleen iets breder: ‘Terwijl de economie haar spil verlegt van industrialisatie naar het vermarkten van producten en diensten volgens de wetten van de beleveniseconomie, rijst de behoefte van burgers, overheden en commerciële marktpartijen om emoties effectief te kunnen beïnvloeden en te bespelen. (…) Welke rol beleving krijgt, is afhankelijk van trends en waarden. Het kunnen beleven van emoties is, juist in onze markteconomie, verheven tot een begeerlijke conditie, met als speerpunt geluk. De hunkering heeft, zo is inmiddels komen vast te staan, marktpotentie. Het kunnen beïnvloeden van emoties biedt dus de sleutel tot succes op velerlei gebied.’

Emotiemanagement voorspelt andere waarden, een andere perceptie, en dus een andere beleving en ook andere behoeften. Piët hoopt met deze nieuwe editie van Emotiemanagement steun te bieden aan de lezer die op een hoger niveau van emotiehantering wil komen.
Sympathiek. (susannepiet.com)