artikel

met klem verzoek ik de redactie

Horeca

Met klem vezoek ik de redactie: (onder verwijzing naar de e-mail van de Hoofdredacteur Henk-Jan Winkeldermaat van FZ, vakblad over bedrijfsevenementen en met name de opmerkingen over de door FZ gemaakte excuses, journalistiek fatsoen, gebrek aan hoor en wederhoor en de mij gegeven te korte tijd voor een gedegen/verantwoorde reactie) om de volgende aanpassingen te verrichten.

1. Subtitel van het artikel (“relatie-event als geheim omkoopfeest”) is te suggestief gezien de inhoud; aanpassen dus.
2. De alinea’s tussen “Hoe de ware toedracht ook was”………. en “Zo is Pouwel Slurink, directeur van de Hanzestad…… (= het eind van het artikel) eruit.

In ieder geval de volgende zinnen er uit:
3. . “Ze hebben me als een brandweerman een vuurtje laten blussen, zonder erbij te vertellen dat als blusmiddel benzine is gebruikt.’ Hij ontkent te hebben geweten van de intenties van Stork. ‘Ik was voortdurend bezig met de organisatie van de regatta; vond het fantastisch zoals alles liep, had mijn handen eraan vol. Ik ben ook geen klokkenluider geweest; die naam gaf De Telegraaf mij. Ik heb wél mijn ontslag aangevochten maar vervolgens de regatta afgemaakt en in september nog het schaaktoernooi van Stork….
· “Want geloof me. Al die prominenten die ik strikte, handelden te goeder trouw”.
· Het artikel komt volledig voor rekening en verantwoording van de redactie van FZ, vakblad over bedrijfsevenementen.
· Het artikel is vlak voor publicatie (uren) onder mijn aandacht gebracht.
· FZ heeft het journalistiek fatsoenlijke principe van hoor en wederhoor in mijn richting daardoor niet toegepast,
· Ik distantieer mij van aan mij toegeschreven opmerkingen voor zover aanwezig.
· Het artikel bestaat volledig uit “quotes” van eerder verschenen.
publicaties en voegt derhalve niets toe aan wat al bekend is.
. Ik onthou mij van verder commentaar.

In FZ 1 het hele verhaal…