artikel

interview koos tesselaar

Horeca

Vraag – antwoord met directievoorzitter Koos Tesselaar van De Boer Groep over de ontstane situatie binnen de Alkmaarse 80-jarige tentenonderneming die 75 jaar als familiebedrijf echt geleid werd door de familie, maar sinds de overname vijf jaar geleden formeel de macht in handen heeft gegeven van inversteerder 3i.

Ik weet dat het ANP alles goed checked, dat het verhaal met de kop De Boer Tenten zet voormalig eigenaren buitenspel in feite klopt, maar er valt vast meer te vertellen over deze toch wel revolutionaire ontwikkeling.
Jazeker, en met alle liefde wil ik u er meer over vertellen. Als je naar het grotere plaatje kijkt is het zo dat de familie in 80 jaar een fantastisch bedrijf opgebouwd heeft, een sterk merk met een geweldige reputatie en een enorm portfolio aan producten wat we over de gehele wereld wegzetten. Vervolgens omdat het een heel goed bedrijf is voor een heel goede prijs verkocht heeft aan 3i (spreek uit: three eye) vijf jaar terug, een Engelse inversteringsmaatschappij. 3i heeft het gekocht met in hun achterhoofd groei van de onderneming naar een groter geheel via bijkopen van activiteiten en autonome groei. Daar is in deze vijf jaar een strategie voor ontwikkeld die gedragen wordt door de grootaandeelhouder (3i: 60 procent), de Raad van Commissarissen (onafhankelijk voorzitter Tony Rieger, directeur van 3i Benelux Menno Antal en Klaas de Boer), de banken en de directie (Koos Tesselaar vz., René Pit, Arnout de Hair, Wouter Zick en Roland de Boer), maar niet door de familie.

En de familie is voor hoeveel procent aandeelhouder?
Dertig procent. Vervolgens heeft het een tijd voortgesudderd dat er een situatie was waarin de uitrol van die strategie hinderlijk in de weg gelopen werd door de aanwezigheid van familieleden. Ik probeer het plaatje zo te schetsen met de situatie dat iemand zijn huis heeft verkocht, maar 5 jaar later nog steeds wil bepalen welke kleur behang er op de muur moet en welke meubeltjes er bij passen. En dat is tot zekere hoogte acceptabel, maar als het in de weg staat moet je elkaar eens diep in de ogen kijken.

Klaas de Boer heeft als commissaris de taak om de continuïteit van de onderneming te bewaken…
De eerste stap. We hebben een directiegroep van vijf directeuren waar ik de voorzitter van ben, Roland zit daar in als directeur, Roland is een zeer gewaardeerd collega, zoals u vast weet een zeer aimabele vent die fantastische dingen doet voor de onderneming, maar ook aandeelhouder is en daardoor in een spagaat terecht is gekomen met aan de ene kant loyaal zijn aan het directiebeleid en aan de andere kant als aandeelhouder loyaal zijn aan de familie.Roland zit dus in een positie van tegenstrijdige belangen en een onoverbrugbaar verschil van inzicht en de Raad van Commissarissen heeft daarom unaniem besloten, dus inclusief Klaas, om Roland te schorsen.

Wat is feitelijk de rol van Roland binnen de directie? In het organogram staat ‘commerce’.
Er zijn twee mensen die in de lijn verantwoordelijk zijn voor de operationele leiding van de onderneming, dus twee mannen runnen de tent. Alle landen op het gebied van verkoop rapporteren aan Wouter Zick en alles op het gebied van uitvoering rapporteren aan Arnout de Hair. Dan zijn er nog twee personen die een supportrol hebben: René Pit die als financieel directeur verantwoordelijk is voor de staftaken (onroerend goed, P&O en financiën) en Roland’s taak is consulting. Dat houdt in dat Roland in het ene geval ambassadeur is van de onderneming en in een ander geval met speciale projecten bezig is. Als het zinvol is om een vertegenwoordiger van het merk De Boer naar voren te schuiven is Roland beschikbaar. Dus het gaat om een ceremoniële of representatieve functie in een vrije rol als consultant en ambassadeur. Roland heeft geen lijnverantwoordelijkheid.

Eigenlijk de leukste baan binnen het bedrijf dus.
Nou, dat denk ik wel ja. En dat deed ie ook heel goed, met veel plezier, maar soms kan er een zakelijk verschil zijn tussen jouw belang als directeur met de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de onderneming en je rol als aandeelhouder. Er is een aandeelhoudersvergadering uitgeschreven in de loop van mei (19 mei) die een oordeel moet vellen hoe dat het verder moet.

Even terug, de Raad van Commissarissen, drie personen inclusief Klaas de Boer, vond dus dat het beter was om Roland te schorsen. Maar Klaas is toch ook geschorst?
Er is een aantal feiten op tafel gekomen die heeft gemaakt dat de Raad van Commissarissen het verstandig vond om ook Klaas te schorsen, en de directie heeft inmiddels ook Frits geschorst. Dus dat is de feitelijke stand van zaken, waarbij de twee belangrijkste argumenten zijn: een onoverbrugbare diepgaand verschil van inzicht en een conflicterend belang.

In het ANP bericht lees ik dat ‘de gebroeders De Boer het niet eens zijn met het voornemen van de nieuwe directeuren om tenten ook langdurig te verhuren’ en dat zij ‘vrezen dat het bedrijf afscheid wil nemen van waar het groot mee is geworden’ U ontkent dit vervolgens door te zeggen dat ‘we juist willen koesteren wat we altijd gedaan hebben, maar ook willen groeien in andere segmenten.’ Groeien in andere segmenten lijkt me toch een duidelijke motivatie. Speelt er meer?
Groeien in andere segmenten is natuurlijk niet zo heel bijzonder… Laat ik het zo zeggen: de formele macht van de onderneming is vijf jaar terug overgedragen aan 3i, maar de ínformele macht lag toch nog bij heel veel informele lijnen die liepen binnen de organisatie en die stonden op een gegeven moment zo in de weg om door te gaan dat banken, grootaandeelhouder, directie en Raad van Commissarissen vonden dat dit nodig was. Wat ik overigens uitermate betreur want het zijn fantastisch kerels die een geweldige prestatie neergezet hebben, maar die toch over een bepaalde regeerperiode heen wilden regeren.

Want hoe lang sluimerde deze situatie al?
Eigenlijk al vanaf de dag van de overname vijf jaar terug. Met het transparanter worden van de strategie en met het feit dat de druk toenam om te presteren. We zijn eigenlijk vanaf de overname teruggevallen in onze dominantie in de markt, ook in de eerste periode van drie jaar toen Klaas nog directeur was.

Een zwarte dag binnen De Boer..
Ja, dit is ook veel persoonlijk drama, omdat er binnen de onderneming ook veel persoonlijke relaties zijn en vrienden zijn van de familie. Het is voor ieder van de familieleden van De Boer een drama omdat ze een leven lang hieraan gewerkt hebben en zij oprecht vinden dat het anders moet, maar ja, ze zitten niet meer in een positie dat ze dat kunnen of mogen bepalen. Het is voor het bedrijf heel vervelend want het kost heel veel negatieve energie en we hebben een tijdje niet alle energie in de markt kunnen stoppen. We zijn vandaag weer over gegaan tot de orde van de dag.

Maar de situatie is nu dus zo dat het bedrijf feitelijk nog steeds gerund wordt door Wouter Zick en Arnout de Hair, dat het bedrijf het tot de aandeelhoudersvergadering van 19 mei zonder Roland zal moeten doen, en vervolgens maar zien wat er van komt.
Precies. En Roland is wel eerder op vakantie geweest en toen draaide de tent ook door, dus tot 19 mei zullen we dat ook wel redden.

En op 19 mei wordt dan dus bekend gemaakt wat er gaat gebeuren met Roland en of er eventueel een ander zijn functie gaat vervullen, of zal dat niet gebeuren omdat hij zo’n unieke positie binnen de directie innam?
Nou, ik kan daar uiteraard niet op vooruitlopen… dit is geen 100 procent verhaal. Gedurende vergadering afgelopen zondag (1 mei 2005) is ook min of meer tot mijn eigen verbazing de Raad van Commissarissen overgegaan tot dit besluit, want we hadden ook met een paar goede gesprekken nog iets kunnen bereiken, ik ben niet bij de vergadering geweest, maar gezien hun inschatting van de ernst van de situatie is dit besluit genomen. Vervolgens is er dus overgegaan tot een schorsing en is er op 19 mei een aandeelhoudersvergadering in voorbereiding en wat daar de uitkomst van gaat worden weet ik uiteraard niet.

Maar aan die tafel zitten de aandeelhouders die een gesprek voeren met de Raad van Commissarissen. Als 3i 60 procent aandeelhouder is, de familie 30 procent, als in de Raad een onafhankelijk voorzitter zit met nu alleen nog een directeur van 3i, dan is dat voor een buitenstaander een eenvoudige optelsom met een uitkomst die zich laat raden, lijkt me. Een formaliteit.
Nou.. kijk, iedereen heeft een ongelooflijke waardering voor de bijdrage die Roland geleverd heeft, dus ik hoop dat het gezonde verstand van alle kanten zijn werk doet en dat we dan gewoon weer verder kunnen. Er ligt volgens mij niemand op rampkoers, dus we gaan hopelijk hier verstandig mee om en heeft iedereen belang bij een gezonde toekomst van het bedrijf.

En het ‘buiten spel’ zetten van Frits de Boer?
Frits heeft geen statutaire positie dus daar hoeft geen aandeelhoudersvergadering of Raad van Commissarissen een beslissing over te nemen, zijn direct leidinggevende heeft op basis van zijn inschatting van de situatie en wat Frits gedaan heeft hiertoe besloten.

Nu werkt alleen René de Boer er nog, en die is geen familie…
Nee, die is geen familie, wel een gewaardeerd collega. En er is in Engeland ook nog een Michael de Boer, ook geen familie.

Waar zit de familie De Boer verder nog in de onderneming?
In België, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland…

En dat wringt verder niet?
Nou, we hebben wel het voornemen om met een ieder een goed gesprek te voeren en we zullen kijken of we in staat zijn om dat goede gesprek ook te voeren, anders hebt u binnenkort weer nieuws.

Koos Tesselaar, vriendelijk bedankt.
Graag gedaan. Bedankt voor de moeite.