artikel

Bouwplannen Bedrijfscatering week 22 2005

Horeca

Bouwplan 1 APPINGEDAMBouwen kantoor op bedrijventerrein Fivelpoort. Opdrachtgever:Kollo Holding BV Eemskanaal Noordzijde 239934 RD DELFZIJL+31 (0)596-650015 Bouwplan 2 BERGUMUitslag bestek 04-44-W: vervangen en verhogen van 5 bruggen in de vaarroute Lits – Lauwersmeer met bijkomende werkzaamheden in de gemeente Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadeel en Kollumerland. Genoemde aannemer is laagste inschrijver. Opdrachtgever:Provincie Fryslan Tweebaksmarkt 528911 KZ LEEUWARDEN058-2925925 […]

Bouwplan 1 APPINGEDAM
Bouwen kantoor op bedrijventerrein Fivelpoort.

Opdrachtgever:
Kollo Holding BV
Eemskanaal Noordzijde 23
9934 RD DELFZIJL
+31 (0)596-650015

Bouwplan 2 BERGUM
Uitslag bestek 04-44-W: vervangen en verhogen van 5 bruggen in de vaarroute Lits – Lauwersmeer met bijkomende werkzaamheden in de gemeente Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadeel en Kollumerland. Genoemde aannemer is laagste inschrijver.

Opdrachtgever:
Provincie Fryslan
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
058-2925925

Bouwplan 3 SNEEK
Bouwen 32 woningen a.d. Willem Santemastraat 26 tm 57.

Opdrachtgever:
Woningstichting Wierden en Borgen
De Vlijt 30
9781 NR BEDUM
050-4023750

Bouwplan 4 LELYSTAD
Renoveren (ca. 14.000 m2 bvo)/uitbreiden (ca. 3.000 m2) provinciehuis a.d. Visarenddreef 1.

Opdrachtgever:
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
8232 PH LELYSTAD
0320-265265

Bouwplan 5 GENEMUIDEN
Bouwen 15 woningen aan Achter ‘t Tag bouwnrs. H1 t/m H15. Ontwerp & uitvoering in eigen beheer.

Opdrachtgever:
Proj.ontw. & Bouwbedrijf Heutink BV
Sisalstraat 1
8281 JJ GENEMUIDEN
038-3854344