artikel

Fraude door personeel

Horeca

Uit sommige onderzoeken blijkt dat zo’n 6 procent van de bedrijfswinst door personeel wordt gestolen. Als we de recherchebureaus mogen geloven, loopt de horeca –door de grote hoeveelheid kasgeld– extra risico. Wat is er tegen te doen?
Mr. Meester over fraude…

Fraude door personeel

Naast verborgen camera’sen het inschakelen van een recherchebureau geeft Mr. Meester u in Misset Horeca nóg een paar tips:

  • Ontslag op staande voet
    • Stelt de werkgever een reglement op waarin frauduleuze handelingen worden omschreven die niet worden geaccepteerd, dan zal dit een ontslag op staande voet sterker maken.
  • Vergeet tenslotte niet de fiscale aspecten van de fraude:
    • Het kan bij fraude ook vanuit fiscaal oogpunt nuttig zijn om strafrechtelijk aangifte te doen en vervolgens op eigen initiatief contact met de fiscus op te nemen, teneinde in overleg te treden over de ontstane situatie.
    • In sommige gevallen worden de fiscale gevolgen voor ondernemers beperkt als de ondernemer een onderzoeksrapport van een forensisch accountant verstrekt.
Reageer op dit artikel