artikel

Energie Investerings Aftrek (EIA)

Horeca

EIA staat voor Energie Investering Aftrek. Dankzij de EIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. Als u een keukenapparaat heeft aangeschaft dat aan de energieprestatie-eisen voldoet, mag een percentage van het investeringsbedrag ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft.

Voorwaarde is dat de investering binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting heeft aangemeld bij het bureau Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijvingen te Breda.

Om in aanmerking te komen voor de EIA moet het bedrag aan energie-investeringen ten minste € 1.900,- per kalenderjaar bedragen. De EIA is een percentage van het totale bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar. Het percentage bedraagt in het jaar 2001 55 procent, ongeacht de omvang van de investering.

Meer info: tel. 038 – 455 34 30.

Reageer op dit artikel