artikel

Gronden voor ontslag

Horeca

In de persoon gelegen redenen:

 • ongeschiktheid voor de functie

 • langdurige arbeidsongeschiktheid

 • regelmatig ziekteverzuim

 • verstoorde arbeidsverhouding
  Wanneer heeft u een ontslagvergunning nodig?

  Bedrijfseconomische redenen

  Bijvoorbeeld door inkrimping.

  Bij deze vorm van ontslagaanvraag moet u:

 • zoveel mogelijk onderbouwen met stukken, bijvoorbeeld de verlies- en winstrekening, de balans, omzetcijfers of een accountantsverklaring

 • vermelden welke veranderingen de organisatie zal ondergaan. (gespecificeerd naar: afdelingen, functies, verhouding mannen en vrouwen, leeftijdsopbouw, duur dienstverband van de bezette functies en vermelding van specifieke sleutelfuncties)

 • aangeven wie voor ontslag moet worden voorgedragen. Bij ontslag van minder dan twintig werknemers gelden andere criteria dan bij ontslag van twintig of meer werknemers

  Procedures Ontslaggesprek

 • Reageer op dit artikel