artikel

Regels tijdelijke contracten

Horeca

U bent verplicht een contract voor onbepaalde tijd aanbieden:

  • wanneer u maximaal drie keer achter elkaar een contract voor bepaalde tijd heeft aangeboden (bij een onderbreking van meer dan drie maanden begint de telling opnieuw

  • als de medewerker drie jaar bij u in dienst is, mag u het dienstverband eenmaal verlengen met ten hoogste drie maanden. Hierna eindigt de verlengde arbeidsovereenkomst van rechtswege. Als u deze verlengde arbeidsovereenkomst niet wil voortzetten, moet u dit minstens één week van te voren en schriftelijk aan de medewerker mededelen.
  • Reageer op dit artikel