artikel

Vertel uw medewerkers over:

Horeca

  • De doelstelling van het bedrijf (‘met mijn dienstverlening wil ik bereiken dat….’)

  • de omvang van het bedrijf (‘je werkt bij een bedrijf met .. vestigingen’ of ‘dit is een klein ambachtelijk bedrijf met … medewerkers’)

  • hoe uw bedrijf in de markt ligt

  • de financiële cijfers van uw bedrijf

  • de cultuur binnen uw bedrijf (wat zijn de normen en waarden, bijv. wat is bij ons klantgerichtheid?, hoe gaan collega’s met elkaar om?)
    Betrek uw personeel bij een gastvrijheidsonderzoek

  • Reageer op dit artikel