artikel

Detailhandelkompas

Horeca

DEN HAAG – Het Ministerie van Economische Zaken heeft een handzaam Detailhandelkompas samengesteld. Hierin kan u als ondernemer oplossingen vinden voor knelpunten en onduidelijkheden in regelgeving. Het dient als hulpmiddel in gesprekken met gemeenten, inspecties en andere handhavers.

Het kabinet werkt aan een overheid waarmee burgers, bedrijven en instellingen steeds beter en makkelijker zaken kunnen doen. Regels die meer hinderen dan helpen worden geschrapt of vereenvoudigd waardoor ondernemers meer ruimte krijgen om te ondernemen.

De regels die de maatschappij wel nodig heeft, moeten goed en efficiënt worden uitgevoerd, met zo min mogelijk rompslomp en met voldoende en begrijpelijke service en informatie.

Download hier het Detailhandelkompas>>>of
Bestel hier het Detailhandelkompas>>>