artikel

AKA

Horeca

Wat zijn AKA-leerlingen? AKA is de nieuwe praktijkgerichte opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent. Deze opleiding is voor jonge mensen die moeten wennen aan het werkzame leven, die liever met hun handen werken en in de praktijk het beste leren. Deze opleiding is er sinds eind 2004.Bij de AKA-opleiding wordt de leerling breed opgeleid voor de arbeidsmarkt, dus […]

Wat zijn AKA-leerlingen?

AKA is de nieuwe praktijkgerichte opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent. Deze opleiding is voor jonge mensen die moeten wennen aan het werkzame leven, die liever met hun handen werken en in de praktijk het beste leren. Deze opleiding is er sinds eind 2004.Bij de AKA-opleiding wordt de leerling breed opgeleid voor de arbeidsmarkt, dus niet voor een beroep in een bepaalde branche of sector. De opleiding richt zich voornamelijk op het leren functioneren in een bedrijf en ervaring opdoen binnen een bepaalde sector of branche.AKA-leerlingen hebben veelal een praktische instelling. Zij werken onder begeleiding, ze weten nog niet precies wat ze willen en hebben regelmatig te kampen met een gering zelfvertrouwen. Deze leerlingen hebben meer begeleiding nodig dan normaal en ze zijn ook niet meteen productief. Aan het eind van de opleiding is de leerling in staat om: eigen werkzaamheden voor te bereiden, samen te werken, tijdens werkzaamheden te communiceren, klantgericht te handelen, om te gaan met problemen en werkrelaties te onderhouden. Een goede AKA-leerling, die in de horeca werkt, kan doorstromen naar een opleiding op niveau 2, indien mogelijk bij hetzelfde bedrijf.

Wat vraagt het van een leerbedrijf om op te leiden voor het AKA-traject?

De werkzaamheden die een AKA-leerling in een bedrijf kan uitvoeren, bestaan vooral uit eenvoudige en routinematige werkzaamheden die onder begeleiding worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat in het bedrijf een praktijkbegeleider aanwezig is die de leerling in de dagelijkse praktijk ondersteunt. Bij de AKA-deelnemer speelt deze praktijkbegeleider een belangrijke rol. Hij coacht de leerling en geeft hem of haar feedback. Hij let op de werkhouding en laat onder begeleiding werkzaamheden uitvoeren.

De adviseurs van Kenwerk kijken samen met u wat de leerling in uw bedrijf kan leren. U bespreekt samen hoe u de begeleiding van de leerling het beste op de werkvloer kunt invullen. De onderwijsinstelling begeleidt de leerling. Zij houdt de voortgang in de gaten en u kunt op hen terugvallen indien er problemen zijn met de leerling. Ook vervullen zij een rol bij de beoordeling van leerlingen.