artikel

Handige adressen

Horeca

Raad van Onroerende Zaken (ROZ) Postbus 93002 2509 AA Den Haag Tel. 070-3860208 www.roz.nl Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) Postbus 16020 2500 BA Den Haag Tel. 070-3307111

Raad van Onroerende Zaken (ROZ)

Postbus 93002

2509 AA Den Haag

Tel. 070-3860208

www.roz.nl

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Postbus 16020

2500 BA Den Haag

Tel. 070-3307111