artikel

Leverancierslijst top-tien snacks

Horeca

Snacks en frites zijn de belangrijkste producten in de cafetaria. Een enkele zaak heeft zelfs meer dan honderd snacks in assortiment. Echter, het merendeel van de omzet wordt behaald met de hardlopers, de zogenoemde snack-top-tien (zie kader). Naast grote fabrikanten zijn er een flink aantal ‘kleinere’ die één of meer van deze snacks maken. In het overzicht zijn de fabrikanten gerangschikt en daaronder de groothandels. Onder de bedrijfsnaam worden de eventuele merk- en/of handelsnamen genoemd, tezamen met de producten die onder die naam op de markt zijn.

Per producent zijn alleen de hoofdgroepen van de artikelen genoemd die in de top-tien voorkomen. Een aantal fabrikanten maakt ook nog andere snacks. Volgens opgave zijn internetadressen genoemd voor inzage in het totaalassortiment.

Fabrikanten – deel 1

Fabrikanten – deel 2

Fabrikanten – deel 3

Groothandels

Bij de samenstelling van dit overzicht van snackfabrikanten en groothandels uit Nederland en enkele Vlaamse snackfabrikanten is gestreefd naar volledigheid. De redactie sluit echter niet uit dat namen ontbreken. Aanvullingen en andere op- of aanmerkingen vernemen wij graag per mail via redactie.snackkoerier@reedbusiness.nl