artikel

Maak afspraken met tijdelijke krachten

Horeca

Maak afspraken met tijdelijke krachtenOm de rechten van tijdelijke krachten te verbeteren, staan er in de algemene Horeca CAO een aantal regels waar u zich als werkgever aan moet houden. Voorkom ongewenste doorbetaling van loon of een onbedoeld vast contract door goede afspraken te maken met uw tijdelijke krachten. Maak optimaal gebruik van uw part-timers door de juiste arbeidsvorm te kiezen.

Dienstrooster

Als werkgever bent u verplicht iedere medewerker die langer dan twee weken bij u wordt aangesteld een contract aan te bieden van minimaal vier uur per week. Tevens dient u een dienstrooster voor hem op te stellen. Het dienstrooster dient twee weken voor de eerste werkdag klaar te zijn en altijd een periode beslaan van twee weken in het voren. Uit het rooster moet het duidelijk worden op welke dagen de medewerker werkt en op welke dagen hij vrij is. U bent ook verplicht om de medewerker één week voor de eerste werkdag te informeren over het tijdstip van beginnen.

Drukke aaneengesloten periodes

Het minimum van vier uur per week betekent niet dat een medewerker iedere week daadwerkelijk vier uur moet werken. Heeft u een aantal weken per jaar dat het erg druk is en heeft u daarom extra mensen nodig? Uitgangspunt is dat de medewerker 52 arbeidsuren per kalenderjaar moet werken. Een kalenderjaar is 13 weken.Bijvoorbeeld: De eerste tien weken heeft u de medewerker niet nodig, dan moet u een hem de laatste drie weken 52 uur laten werken.

Drukke dagen in de week

Een andere variatie is dat u een aantal keer per jaar, bijvoorbeeld in het zomerseizoen, verlegen zit om iemand die twee dagen per week werkt. Als u de medewerker na een tussenperiode van drie maanden weer oproept, is er niets aan de hand. Doet u dat eerder, de grens ligt bij drie maanden, dan wordt dit gezien als een verlengd dienstverband. Bij de vierde verlenging bent u verplicht de medewerker een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Oproepbasis

Haalt u die vier uur per week of die 52 uur per 13 weken niet en u wilt toch beschikken over iemand die één keer in de maand een paar uur komt werken? Als u niet het risico wilt lopen dat uw medewerker op zijn strepen gaat staan en om doorbetaling of een vast contract vraagt, kunt u een uitzendbureau inschakelen. Uw flexibiliteit is op deze manier erg groot en u heeft geen verplichtingen aan de medewerker. Het nadeel aan het inhuren van personeel via een uitzendbureau is dat uw medewerkers niet in aanmerking komen voor bepaalde regelingen zoals die in de horeca-CAO zijn vastgelegd, zoals kinderopvang. Een medewerker van het uitzendbureau is duurder en als werkgever komt u niet in aanmerking voor subsidies op bepaalde medewerkers.

Tip

Arbeidsovereenkomst

De wet Wet flexibiliteit en zekerheid gaat ervan uit dat er een arbeidsovereenkomst bestaat als een oproepkracht gedurende drie maanden wekelijks (of ten minste twintig uur per maand) tegen betaling voor u heeft gewerkt. Het gaat hier om een rechtsvermoeden. U, als werkgever, mag aantonen dat dit vermoeden niet juist is. Dan moet u bewijzen dat de oproepkracht geen arbeidsovereenkomst heeft, bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een gezagsverhouding.

Arbeidsuren

Maak duidelijke afspraken over het aantal arbeidsuren dat de oproepkracht gaat werken. Voorbeeld: Een arbeidsovereenkomst heeft drie maanden of langer geduurd. U heeft geen afspraken gemaakt over de arbeidsuren. De wet gaat er dan vanuit dat de medewerker in dienst in voor het aantal uren dat hij in de afgelopen drie maanden gemiddeld heeft gewerkt. De oproepkracht heeft dan na deze drie maanden ook recht op werk en loon over dit aantal uren.

Uitbetalen

Volgens de wet heeft u ook een verplichting om de oproepkracht per oproep minimaal drie uur uit te betalen, ook als hij geen drie uur heeft gewerkt. Dit geldt alleen als u geen minimum aantal uren heeft afgesproken of als hij minder dan vijftien uur per week werkt. Bovendien geldt dit minimum alleen voor ‘echte’ oproepsituaties; waarin u niets heeft afgesproken over de duur van het werk en de tijdstippen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels