artikel

‘Postiljon-project helpt me nog dagelijks in Hongkong

Horeca

Maarten Boers transformeerde jaren geleden de Postiljon Motels in ons land om in Mercure Hotels. Tegenwoordig is hij actief in Azië. In Hongkong opende hij onlangs het nieuwe Novotel. Tijd voor een gesprek.

‘Postiljon-project helpt me nog dagelijks in Hongkong

Hoe is het om gm te zijn in Hongkong?

Gm zijn in Hongkong is veeleisend. Er worden hoge eisen gesteld aan het ondernemerschap en de concurrentie is hevig. Gelukkig zijn de medewerkers zowel qua opleiding als instelling fantastisch. Ook worden er hoge eisen gesteld aan zelfstandigheid. In Europa zijn er veel instanties en regelgevingen waar je op terug kunt vallen. Dat is hier aanzienlijk minder het geval.

Wat zijn de grote verschillen tussen het runnen van een hotel in Hongkong en in ons land?

In Hongkong zijn er geen vakbonden, geen cao’s of medezeggenschapsraden. Hierdoor is er een klimaat ontstaan van ‘vrije marktwerking’. Dat wil zeggen, als je een goed en verantwoord werkgever bent, willen de medewerkers graag voor de organisatie werken. Daar staat tegenover dat, als je een minder verantwoordelijke werkgever bent, het erg moeilijk is om gekwalificeerde medewerkers aan te trekken.

Als Accor, net zoals andere internationale ketens, zijn we nog voornamelijk een Hotel Management Company, waardoor we in de meeste gevallen voor een eigenaar managen. Dit is een aanvullende dementie in het dagelijks leven ten opzichte van Europa, waar we naast management company meestal ook de owning company zijn. Met andere woorden; in het dagelijks management moeten de belangen van zowel de eigenaar als Accor in overweging worden genomen.

Er zijn vele andere verschillen. In algemene zin kan worden gezegd dat we hier veel meer zelf in eigen beheer doen. Er zijn bijvoorbeeld niet of nauwelijks half fabricaten beschikbaar. Hierdoor hebben wij bijvoorbeeld onze eigen slagers en patissiers in dient. Ook de distributie van goederen is wezenlijk anders. Ieder product heeft een eigen leverancier. Letterlijk één voor de sla, één voor de wortelen en weer een ander voor de uien.

Denkt u nog wel eens terug aan uw tijd als regio directeur Accor en het re-branden van Postiljon Motels naar Mercure Hotels?

Natuurlijk denk ik daar nog regelmatig aan terug. Het Postiljon-project was een van de meest bepalende projecten in mijn loopbaan en ontwikkeling tot nu toe. Door de vele facetten die in dit proces op mijn bureau kwamen, heb ik enorm veel aanvullende ervaring en kennis kunnen opdoen. Deze helpt mij vandaag de dag nog in mijn huidige werkzaamheden.

China is booming. Gaat het niet te hard waardoor er fouten worden gemaakt?

Het gaat inderdaad enorm snel in China. En natuurlijk gaan er bij zulke, niet alleen snelle maar ook culturele ontwikkelingen, dingen wel eens fout. Het is bewonderingwaardig te zien dat de Chineese overheid niet aarzelt (zichzelf) te corrigeren. Het China van vandaag is anders als dat van gisteren, maar ook het China van morgen zal weer wezenlijk anders zijn. Het beste voorbeeld is waarschijnlijk de huidige transpiratie in communicatie na de aardbeving in Chengdu. Ook de snelheid en efficiëntie waarmee de noodhulp tot stand is gekomen, dwingt een diep respect af. Nog niet zo lang geleden zou dat ondenkbaar zijn geweest.

Natuurlijk is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Er zijn ook zorgelijke ontwikkelingen zoals de luchtvervuiling en andere randverschijnselen die horen bij een zich snel ontwikkelende economie. Ook facetten zoals veranderingen in consumptiegedrag zullen de nodige aandacht vergen en leiden tot een grotere druk op een andere landbouw productie.

Hoe ziet de hospilality branche in China er over pakweg tien jaar uit?

Over tien jaar zal niet alleen de hospitality branche maar heel China veel verder geïnternationaliseerd zijn. Tegen die tijd zal China waarschijnlijk het grootste land zijn wat betreft outbound touristen. Ook zal het aantal buitenlandse toeristen in China enorm gestegen zijn. De enorm snelle groei van de luxe hotellerie zal vermoedelijk wat stabiliseren en de budgetsector zal zich snel en breed blijven ontwikkelen.

Waar het hoger management nu nog voor een belangrijk deel door buitenlanders wordt ondersteund, zal dat geleidelijk steeds meer overgaan in lokale handen.

Is Maarten Boers dan nog werkzaam in dit land?

Zover kun je als buitenlandse gm nooit in de toekomst kijken. Volgende vraag.

Reageer op dit artikel