artikel

De cijfers over contractcatering

Horeca

De verenigde contractcateraars in Nederland zijn samen goed voor 1,2 miljard euro omzet in 2007. Dat blijkt uit het Jaarbericht van de branchevereniging Veneca. Die zette voor het eerst de zogeheten Branchemonitor in.

De 14 Veneca-leden waren vorig jaar goed voor bijna 1,2 miljard euro (€ 1.181.998.000). Zij zorgen met een aandeel van ongeveer 90 procent voor het leeuwendeel van de totale omzet in de contractcateringbranche. Die verdeeld is in Business & Industry (aandeel: 71%), inflight (14%), institutioneel (10%) en onderwijs (5%).

Onderdeel Omzet (in € x 1.000) Aantal locaties
bedrijfscatering 1.019.017 3.417
onderwijs 69.514 266
institutioneel 93.467 314
totaal 1.181.998 3.997

De verhouding locaties bedrijfsleven en overheid is 75% en 25%. In onderwijs is de verdeling: wo 29%, hbo 37%, mbo 25% en overig 9%. In institutioneel is de verdeling verpleging en verzorging 65%, ziekenhuizen 3%, justitieel 32%.

De 3997 locaties zijn ondergebracht bij zo’n 2300 opdrachtgevers. Dat betekent gemiddeld 1,7 locaties per opdrachtgever.

Contractwisselingen

Ook bracht Veneca de contractwisselingen voor het eerst in beeld:


Verworven locaties
verworven van Veneca-lid 54%
verworven van niet-Veneca-lid 7%
voorheen in eigen beheer 22%
overig 17%

Verloren locaties
verloren aan Veneca-lid 49%
verloren aan niet-Veneca-lid 10%
verloren naar eigen beheer 12%
sluiting pand of dienst 20%
overig 9%


Aard contract

In de branche zijn een aantal typen contracten in gebruik. Jarenlang was het open-boek contract het meest gangbaar. Dit contract geeft de opdrachtgever volledig inzicht in kosten en opbrengsten en maakt dat de opdrachtgever zelf het risico draagt. In de loop der jaren ziet de branche een duidelijke kentering. De opdrachtgever wil liever dat het risico meer bij de cateraar komt te liggen. Dit is het geval bij een contract op basis van een aanneemsom. Bij een commercieel contract heeft de opdrachtgever alle vrijheid en ook het risico neergelegd bij de cateraar.

Bedrijfscatering Onderwijs Institutioneel
Open boek 23% 44% 22%
Aanneemsom 40% 9% 45%
Combinatie of commerieel 37% 46% 33%


De branche kenmerkt zich als een vrouwvriendelijke branche. De verhouding vrouwen en mannen komt al jaren uit op ongeveer 75:25. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is relatief hoog.

Personele opbouw Aantal personen Leeftijdopbouw Percentage
Vrouwen 13.112 21 – 40 jaar 33%
Mannen 4.317 41 – 65 jaar 67%
Totaal 17.429


Personele inzet per locatie:

Bedrijfscatering Onderwijs
1-4 personen 75% 70%
5 personen of meer 20% 25%

(Met dank aan Veneca)

Het jaarverslag van Veneca is hier te downloaden.

Reageer op dit artikel