artikel

Waarom een Cooperation Award?

Horeca

In de foodretail is het al jaren gebruikelijk dat retail en industrie elkaar beoordelen. Met de achterliggende gedachte om elkaar te stimuleren en de samenwerking verder te verbeteren. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Het belang van het foodservicekanaal is groeiend en alle seinen voor verdere groei staan op groen. Reden te meer om ook binnen dit kanaal de samenwerking tussen de Foodservice te onderzoeken. Verbetering is op veel terreinen mogelijk, aldus de grossiers.

Waarom een Cooperation Award?

De markt voor buitenshuis eten en drinken groeit. Meer eenpersoonshuishoudens en werkende vrouwen dragen hieraan bij. Maar ook professionalisering van foodservice zelf. De samenwerkingskwaliteit binnen de sector bepaalt verdere groei. Het FoodService Cooperationonderzoek is hierbij een welkom instrument.

‘Alle seinen voor verdere groei van foodservice staan op groen’, vertelt Ruud Baljé, één van de initiatiefnemers van de FoodService Cooperation Award (FSCA). ‘We verwachten de komende vijf jaar een forse groei. Consumenten hebben steeds minder tijd. Functioneel buiten de deur eten wordt een vanzelfsprekende optie. Reden genoeg om samen met het Foodservice Instituut Nederland (FSIN) om tafel te gaan zitten. We willen kijken hoe de professionaliteit van de spelers in de foodservice-sector nog meer kan toenemen. Als extra aanjager voor verdere groei van de buitenshuisconsumptie.’Emancipatie van de foodservice-sector. Dat is het hoofddoel van het FSIN. ‘Daarom zijn we erg enthousiast over ons gezamenlijk uitgestippelde idee , sluit de directeur van het instituut Jan-Willem Grievink aan.

Het onderzoek is gebaseerd op het vijftien jaar terug geïntroduceerde Industributie-onderzoek uit de foodretail. Dit inmiddels befaamde instrument hielp de sector succesvol professionaliseren. “Het bevorderde sterk de samenwerkingskwaliteit tussen de verschillende ketenschakels. Behalve een beoordeling van coöperatie in de foodketen, bracht het verbeterpunten in beeld”, aldus bedenker

Jan-Willem Grievink.

Versterking tussen de schakels is ook belangrijk voor verdere groei van foodservice, weet Ruud Baljé. “We hebben de essentie van het Industributie-onderzoek daarom vertaald naar deze sector. We denken dat het ook hier in tien jaar tijd kan uitgroeien tot hét evenement in het foodservicekanaal.”

Het doel van dit onderzoek is de verdere ondersteuning van het emancipatieproces in foodservice. We willen de kwaliteitsverbetering stimuleren en in beeld brengen op welke punten de kwaliteit al ‘hoog’ is en op welke punten er nog verbeteringen mogelijk zijn. Door dat jaarlijks te gaan doen, denken we de kwaliteitsverbetering een impuls te kunnen geven.