artikel

Do’s en don’ts

Horeca

Als u voor de eerste keer een evenement organiseert, maak het dan niet meteen te groot. Stap voor stap, ieder jaar iets groeien.

Do’s en don’ts

Do | Veiligheid

Zorg voor optimale veiligheid, want ieder incident tast uw imago aan. Grote events: regel EHBO en maak goede afspraken met beveiliging en politie.

Do | Beleving

Ieder evenement staat in het teken van beleving. Hanteer dat als uitgangspunt bij het programma, de kwaliteit van drank en eten en bij de gastvrijheid.

Do | VIP-ontvangst

Bij betaalde evenementen kunt u ook VIP-arrangementen verkopen. Zorg wel dat kwaliteit in relatie staat tot de prijs. Denk ook aan VIP-invitaties voor sponsors.

Do | Snelle evaluatie

Organiseer kort na afloop (binnen enkele dagen) een evaluatiesessie. Noteer verbeterpunten, en pas het draaiboek waar nodig aan.

Don’t | Zelfoverschatting

Besef dat u niet alles alleen kunt. Schakel medewerkers, vrijwilligers, collega’s, leveranciers en sponsors in.

Don’t | Slechte bierlogistiek

Besteed veel aandacht aan de juiste locatie van tappunten, extra koelingen en voldoende voorraad. Bij twijfel, vraag InBev.

Don’t | Blind vertrouwen

Weet wie u betrekt bij uw evenement. Test zonodig kennis, kunde en betrouwbaarheid van mensen op sleutelposities (o.a. veiligheid, bars aansturen, kassa’s en techniek).

Don’t | Last minute werk

Stel actiepunten voor een evenement niet uit. Als u denkt ‘dat komt wel’ ga u achter de feiten aanlopen.

Don’t | Verkeerd delegeren

Als (mede) initiatiefnemer moet u grip houden op de contacten met gemeente, pers, belangrijke leveranciers en sponsors.

Reageer op dit artikel