artikel

Wat levert een biertje precies op?

Horeca

Wat houdt u over aan de verkoop van één glas bier en hoe houdt u het rendement in de hand? Hierbij gaan we uit van de gemiddelde inkoopprijs van Dommelsch.

Wat levert een biertje precies op?

Rekenvoorbeeld 1

Stel: u verkoopt een fluitje Dommelsch (25 cl) voor €2,00. De nett omzet bedraagt dan €1,68 omdat €0,32 BTW is.

Goede ondernemers houden dus €0,20 over, maar er kan veel fout gaan:

1) Slecht tappen verhoogt de inkoopkosten per glas met €0,05. Gevolg: de ondernemer houdt nog maar €0,15 over.

2) De barman stoot glas om: extra kosten €0,47. Gevolg: u moet ruim twee extra glazen verkopen om op nul uit te komen.

3) Vergeten af te rekenen: omzetderving €1,68. Gevolg: u moet ruim 8 glazen verkopen om op nul uit te komen.

Rekenvoorbeeld 2

Als u bier in grotere glazen verkoopt, levert u dat per consumptie in eurocenten meer marge op. Een rekenvoorbeeld, waarbij u pils aanbiedt in drie glasmaten.

Rekenvoorbeeld 3

Als u in plaats van pils een speciaalbier verkoopt, levert u dat ook meer marge op. Een vergelijking tussen 25 cl Dommelsch en 25 cl Leffe.

Meer winst?

Probeer bij korte bezoeken op het terras óf speciaalbier of pils in het 35 cl glas te verkopen: meer marge, minder handelingen.

Bron: InBev Nederland

Reageer op dit artikel