artikel

Aandacht voor brandveiligheid

Horeca

In 1986 begon Martin van Ast als brandweerman bij de brandweer van Utrecht. Hij vervulde er diverse functies, van brandweerman en brandweerduiker tot ambulancechauffeur en een functie in de staf op het gebied van brandpreventie. Naast zijn werkzaamheden bij de brandweer was hij ook brandweerinstructeur en examinator voor de reguliere brandweeropleidingen.

Aandacht voor brandveiligheid

In 1997 begon Van Ast met een eigen onderneming: uitvoering geven aan trainingen bedrijfshulpverlener voor derden.‘Tot een paar jaar geleden was het lastig om mensen in training te krijgen, ondanks de duidelijke regelgeving: de bedrijfshulpverlening moet binnen het bedrijf geregeld worden’, aldus Van Ast. Na de Volendam-ramp werd de overheid echter actiever in de handhaving van het brandpreventiebeleid. Het aantal trainingen nam toe.

Momenteel geeft Van Ast gemiddeld 25 trainingen bedrijfshulpverlener per maand, voornamelijk aan horecapersoneel. ‘Jammer dat Volendam als voorbeeld heeft moeten dienen om mensen meer bewust te maken van de noodzaak van brandveiligheid’, vindt Van Ast.

‘Tijdens onze trainingen lukt het aardig om de cursisten meer te laten nadenken over hun omgeving. Maar het is jammer dat men, eenmaal terug in het bedrijf, weer druk is met de dagelijkse gang van zaken en dat brandveiligheidsvoorzieningen opnieuw op een laag pitje komen.’

Bij de trainingen wordt niet alleen over brand en brandveiligheid gepraat. ‘We beschikken over een mobiele brandblusunit, zodat we het geleerde ook daadwerkelijk kunnen toepassen. Bovendien praten we niet alleen over hoe je moet reanimeren maar we oefenen het ook, op poppen. Ik wens dat iedereen die bij ons is geweest meer bezig is met zijn eigen veiligheid en die van zijn klanten.’

Dat de praktijkgerichte training resultaat heeft, bleek onlangs bij de ontruiming van de Rembrandttoren in Amsterdam. ‘Dat is uitstekend gelukt, mede dankzij onze trainingen aan het personeel. Zo zijn er meer leuke voorbeelden.’Martin van Ast zal de komende tijd op deze pagina’s het onderwerp veiligheid, en met name brandveiligheid, behandelen.

Reageer op dit artikel