artikel

Bakker Barendrecht: Optimaal inrichten van de keten

Horeca

Innovatie is voor Bakker Barendrecht één van de speerpunten van het beleid. Het was voor deze versspecialist waaom niet verrassend om op dat punt hoog te scoren. Een nauwe samenwerking met de klant geldt als vanzelfsprekend en is essentieel voor de tevredenheid van de klant.

Bakker Barendrecht: Optimaal inrichten van de keten

Het feit dat er nu een Foodservice-onderzoek is gedaan, is een teken dat foodservice aan belang wint en terecht als volwassen en specialistisch segment wordt gezien, zo geeft Gerard Harleman aan. ,,We waren dan ook blij verrast toen we hoorden dat we in de prijzen waren gevallen. Tegelijkertijd vonden we het natuurlijk jammer dat we niet de eerste prijs hadden gekregen.” Foodservice is een groeiend segment met veel potentieel. ‘We zien dat er een sterke focus op verdere professionalisering ligt. Onder druk van de steeds krapper wordende arbeidsmarkt worden gemak en standaardisatie steeds belangrijker. Dat zien we bijvoorbeeld terug in de ontwikkelingen op het gebied van ready-to-assemble, maar ook in standaardisatie van assortiment en bestelmethodes. Onze rol binnen de foodservice is tweeledig, we zijn een belangrijke AGF-specialist maar ook een serviceprovider. In de markt staan we erom bekend in nauwe samenwerking met onze partners te werken aan het optimaal inrichten van de keten. Voor vers in het algemeen, maar voor AGF in het bijzonder, is dat essentieel voor de tevredenheid van de (eind)klant. Dat geldt natuurlijk voor het aspect kwaliteit, maar ook voor de

beschikbaarheid.’

Reageer op dit artikel