artikel

Belastingaftrek op koelen en vriezen

Horeca

Sinds begin dit jaar is het mogelijk Energie-investeringsaftrek (EIA) te krijgen op een energiezuinige koel- en vriesinstallatie. De regeling geldt ook voor installaties bij opslagruimtes van ijssalons en cafetaria’s.

Belastingaftrek op koelen en vriezen

Om de ‘subsidie’ te krijgen moeten onderdelen zoals de compressor en condensor aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het energieverbruik moet daadoor 20 tot 50 procent lager zijn dan gangbaar. Deze prestatie-eis moet de leverancier schriftelijk garanderen om voor de fiscale aftrekpost EIA in aanmerking te komen. Pas dan is 55 procent van de investering in één keer van de fiscale winst aftrekbaar in het jaar van aanschaf.

Er geldt een maximum bedrag per Kw koelvermogen dat mag worden afgetrokken. De investering moet binnen drie maanden na aanschaf worden gemeld. Meer inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Senter, een agentschap van de overheid dat beleid uitvoert onder andere het gebied van energie en milieu.

Reageer op dit artikel