artikel

Bouw hotel Claus in Hoofddorp hervat

Horeca

De bouw van een hotel naast Claus! Party World in Hoofddorp is hervat. De werkzaamheden werden behoorlijk vertraagd als gevolg van juridische procedures. De Raad van State heeft nu het verzoek van het Ministerie van VROM om de bouw helemaal af te blazen, afgewezen. De verwachting is dat het hotel (120 kamers) tijdens de Floriade 2002 volop kan draaien.

Bouw hotel Claus in Hoofddorp hervat

In oktober 2000 verleende de gemeente Haarlemmermeer een bouwvergunning voor het hotel en gaf de provincie Noord-Holland een verklaring-van-geen-bezwaar af. Geen vuiltje aan de lucht leek het, totdat het ministerie dwars ging liggen. Volgens VROM was ten onrechte toestemming verleend voor de bouw van het hotel omdat de locatie zich precies bevindt op de zogenaamde vrijwaringzone; een gebied rond de luchthaven Schiphol waar in verband met veiligheidsrisico’s geen bouwplannen zijn toegestaan. De inspectie van VROM wilde via gerechtelijke procedures de bouwvergunning laten schorsen en vernietigen.
Dat is uiteindelijk niet gelukt. Zowel de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften, de president van de Rechtbank in Haarlem en de Raad van State hebben de bezwaren van de inspectie ongegrond verklaard. De verschillende colleges hebben vastgesteld dat het
rijksbufferzonebeleid onvoldoende concreet is en dat de bezwaren in strijd zijn met het in het verleden toegepaste beleid. Dat was erop gericht om niet-Schipholgebonden bedrijven uit de vrijwaringzone te weren en Schipholgebonden bedrijven, zoals hotels, toe te staan.

Ongelukkig
De ontwikkelaars van het hotel, de broers Leo en Rick Claus, zijn blij met de uitspraak, maar bepaald ongelukkig met het feit dat een interpretatieprobleem tussen twee overheidslichamen over hun rug is uitgevochten. Een woordvoerder zegt dat het tweetal zich momenteel beraadt op een schadeclaim vanwege de vertraging die het project heeft opgelopen.
De vertraging en de schade hadden kunnen worden voorkomen indien het ministerie was ingegaan op pogingen van de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland om tot overleg te komen. ‘Maar de minister bleek onwrikbaar’, zo schrijven de broers in een perscommuniqué. Die onwrikbaarheid was volgens hen vooral ingegeven door het feit dat de minister strenger op veiligheidsaspecten ging letten na kritiek van de Algemene Rekenkamer op het functioneren van de inspecties van VROM. Volgens de gebroeders Claus zijn er wat de locatie van het hotel betreft (de Kruisweg in Hoofddorp, op 50 meter afstand van Claus! Party World) geen veiligheidsrisico’s.‘
Wij gaan nu in volle gang door met de bouw om op tijd voor de Floriade klaar te zijn’, aldus de broers. Het hotel wordt een franchise van de keten Courtyard by Marriott. Er zijn ongeveer 500 van deze Marriott-hotels in de wereld. Leo en Rick Claus hopen de franchiseonderhandelingen op korte termijn af te ronden.

Reageer op dit artikel