artikel

Brandbare versiering

Horeca

Versiering in uw bedrijf kan bijdragen tot het razendsnel uitbreiden van een brand. De voorbeelden daarvan zijn helaas bekend. Hoe komt het eigenlijk dat een brand zo onvoorstelbaar snel om zich heen kan grijpen.

Brandbare versiering

Een brand begint veelal klein. Wat je echter niet ziet is dat door het kleine brandje brandbare stoffen in de onmiddellijke omgeving verhit raken en gassen afgeven. Pas bij toenemende verhitting komen er zichtbare gassen vrij in de vorm van rook.

Rook is heet en stijgt dus op. De temperatuur bovenin de ruimte zal daardoor zo hoog oplopen dat daar aanwezige versiering makkelijk ontvlambare gassen gaan afgeven. En al heel snel zullen die gassen gaan deelnemen aan het verbrandingsproces, ofwel ontvlammen. Dat gebeurt met hoge snelheid. Zo’n spontane verbranding kan een vlamoverslag tot gevolg hebben. Een bijna explosieve verbranding waardoor een gehele ruimte spontaan in brand vliegt.

Het risico van een dergelijke snelle branduitbreiding is te verminderen door gebruik te maken van minder snel ontvlambare producten voor versieringen. Een leverancier van versieringen kan u informeren over de klasse van brandvoortplanting waaraan het product voldoet. Ook zijn er bedrijven die uw versiering kunnen impregneren met brandvertragende middelen.Versieringen kunnen als ze in aanraking komen met vuur ook een hoge mate van rookontwikkeling teweeg brengen. Ook hier zijn normen voor.

Versieringen op tafel in de nabijheid van kaarsen, lampen of andere warmtebronnen kunnen dusdanig heet worden dat zelfontbranding ontstaat. Houd hier altijd rekening mee. Zorg er bovendien voor dat warmtebronnen stabiel geplaatst zijn en niet bij het eerste het beste stootje aan de tafel om kunnen vallen.

Reageer op dit artikel