artikel

Cadbury Nederland: Grow with us

Horeca

Onder het motto ‘Grow with us’ laat Cadbury zien hoe de samenwerking wordt ingevuld. Het Foodservice kanaal zou nog veel meer groei kunnen realiseren door slimme en goede beslissingen ten aanzien van het assortiment te nemen.Ook innovaties meer ruimte geven kan het rendement op kauwgom laten doorgroeien.

Cadbury Nederland: Grow with us

‘Gepaste trots is overigens wel op zijn plaats als je een prijs als deze weet te winnen. Het is een blijk van erkenning en waardering op de wijze waarop wij, kanaalspecifiek, proberen een win win situatie te behalen samen met onze klanten. Cadbury wint in dit onderzoek bovendien op betrouwbaarheid en innovatiekracht. Dit zijn twee belangrijke speerpunten van onze organisatie, waar we al jaren op inzetten. Wij zijn een betrouwbare handelspartner, waar goede en no nonsens afspraken mee te maken zijn. Cadbury komt niet met een 60 pagina presentatie aan met daarin een eenzijdig advies en een gekleurd verhaal. Dit wordt door onze partners ook zo ervaren en wij beschouwen dit als een groot compliment. Doordat Cadbury als wereldspeler in kauwgom toegang tot een schat aan kennis heeft, komen we met relevante innovaties die daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn. Stimorol ICE, Fusion en Fresh Zone zijn hier voorbeelden van. Innovatie is de reden dat het kauwgomsegment de laatste jaren zo hard (+20%) groeit. Door meer ruimte aan sterke innovaties te geven, kan het rendement nog verder omhoog.’

Verwezenlijken groeipotentieel

Het Foodservice kanaal groeit en biedt voor kauwgom volop groeipotentieel. ‘Het kauwgomschap kan aan duidelijkheid nog veel winnen. Een voor de consument overzichtelijk schap met een eerlijke verdeling over de merken kan flinke groei opleveren. Onze activiteiten binnen Foodservice richten zich met name op het verwezenlijken van dit groeipotentieel samen met onze klanten. Onze samenwerking met strategische partners wordt steeds intensiever en gaat ook steeds dieper. Dit zal alleen maar toenemen. Voor ons betekent dit zelfs dat we per 1 januari onze organisatie hierop aanpassen. De specialisten zullen nog meer tijd vrijmaken om zich te verdiepen in de markt en onze partners. Dit moet leiden tot nog meer kansen en betere resultaten.’

Reageer op dit artikel