artikel

Catering in asielzoekerscentra

Horeca

Het Centraal Overleg opvang Asielzoekers (COA) sluit voor eind volgend jaar 37 asielzoekerscentra (azc’s). Van vier andere centra wordt de capaciteit gereduceerd. De reden: een afname van het aantal asielzoekers. Niet alleen staan zeshonderd banen op de tocht, ook voor de catering heeft het gevolgen..

Catering in asielzoekerscentra

De maatregel om de poorten van 37 azc’s te sluiten, komt boven op de bezuinigingsronde van februari, toen het COA bekendmaakte dertig azc’s te sluiten. De inkrimping is het gevolg van de afname van het aantal asielzoekers, hoofdzakelijk het resultaat van de nieuwe Vreemdelingenwet. Nederland krijgt minder asielzoekers, en zij die er zijn, zitten korter in de centra. In totaal betreft het een vermindering van 13.000 plaatsen, bijna een kwart van het totaal van 50.000 plaatsen.

Cateraars hebben vooral vorig jaar last gehad van de nieuwe regels en maatregelen. De leden van de Veneca boekten in 2002 in de institutionele catering een omzetgroei van vier procent. Dat percentage stond ‘aanmerkelijk onder druk door de daling van het aantal asielzoekers’, zo staat te lezen in het onlangs gepresenteerde jaarverslag van de vijftien bij de brancheorganisatie aangesloten cateraars.

Opvangcentra
Operationeel directeur Frans Rienstra van Compass Group Nederland stelt dat de grootste ‘klappen’ voorbij zijn. Eurest Institutionele Catering verzorgt de catering in nog slechts drie azc’s. ‘In 2000 waren dat nog zo’n 25 locaties en in de jaren daarvoor hebben we een piek gehad van ruim 35 centra’, legt Rienstra uit. ‘Dat het aantal zo is afgenomen, heeft vooral te maken met het verdwijnen van de tijdelijke centra, waar de catering veelal was uitbesteed. De grote hoos asielzoekers is voorbij. Bovendien is de catering op veel plaatsen door de jaren heen in eigen beheer gebleven. Wij zijn eigenlijk de enig overgebleven cateraar.’

De operationeel directeur verwacht dat binnen nu en een jaar ook de resterende drie centra de deuren definitief sluiten. ‘We hebben ons in een eerder stadium al gericht op de Opvangcentra – voornamelijk tentenkampen -, de plaats waar asielzoekers verblijven voordat ze eventueel naar een azc verkassen. Daarnaast verzorgen we de catering in de aanmeldcentra in Rijsbergen en Ter Apel en op Schiphol, maar dat vind ik eigenlijk veel meer raakvlakken hebben met bedrijfscatering. Catering in azc’s is een dienst die uit nood is geboren, maar het volume heeft het al die tijd aantrekkelijk gemaakt.’

Grenshospitia
Sodexho Health & Care Services verzorgt de catering in het aanmeldcentrum in Zevenaar, dat een capaciteit heeft van 125 plaatsen maar nog slechts voor 35 procent is gevuld. ‘Vanaf 1 oktober houden het restaurant en de maaltijdvoorziening in de weekeindes op te bestaan. De bewoners worden op zaterdag en zondag in een van de andere centra ondergebracht en komen dan op maandag weer terug in Zevenaar,’ vertelt Harold Hinfelaar, manager Sales en Marketing. ‘We cateren geen azc’s, maar wel twee grenshospitia in Amsterdam. Daar wachten uitgeprocedeerde asielzoekers op wat hen te wachten staat. Die zijn beide vol, maar ook dat vloeit weer voort uit het nieuwe beleid.’

Reageer op dit artikel