artikel

De Boemel is Back!

Horeca

Hilde van der Stoel heeft haast deze middag. Om twee uur is er een vergadering van de Vereniging Horeca Stad Enschede. De uitbaatster van café De Boemel heeft een paar nieuwe ideën voor de horeca op het marktplein die ze per se wil voorleggen aan haar collega’s. Dus moet het Balans-team opschieten.

De Boemel is Back!

Hilde van der Stoel is back! In de vorige aflevering sloeg de twijfel toe bij de energieke onderneemster, ondanks goede halfjaarcijfers. Ze vroeg zich af of ze wel de juiste persoon was voor De Boemel en meldde het plezier in haar werk wel eens te verliezen.

Het kwam haar op een vaderlijk standje van horeca-adviseur Ton Lenting te staan. Lenting benadrukte toen dat twijfel normaal is voor een startende ondernemer en dat Van der Stoel de problemen moest aanpakken daar waar ze liggen. ‘Achter die koperen deuren van je.’

Een maand later is de stemming heel anders. Hilde van der Stoel heeft zich de kritiek van De Balans aangetrokken en zich met nieuw elan vastgebeten in haar zaak. Ze investeert in een nieuwe keuken en deze weken wordt de opgang naar de bovenzaal verbeterd. Zodat die zaal beter te exploiteren is. En ‘last but not least’ heeft ze haar plannen uitgewerkt in een lijvige begroting, die ze deze middag enigszins triomfantelijk voor de neus van Ton Lenting op tafel legt.

Die is erg te spreken over Hilde’s huiswerk. ‘De omzet en exploitatiebegroting is heel concreet, prima!’ In het plan heeft Van der Stoel de omzetbegroting (per dag_ opgesplitst in café, keuken en bovenetage. Datzelfde heeft ze gedaan voor de exploitatiebegroting. Verder heeft ze de loonkosten gedetailleerd in beeld gebracht, net als de investering: in de verbouwing van de keuken steekt ze € 5500,-, in de bovenzaal € 3900,- en in het terras nog een € 3600,-. Maar de meeste pagina’s worden in beslag genomen door HIlde’s vergelijking van haar eerste plan uit 2000 met de huidige situtatie. Maar liefst negen bladzijden besteedt Van der Stoel aan een realistische zelfanalyse van café De Boemel. Zo bleek de A1-locatie in de praktijk een A2-locatie ( en in de zomer zelfs B1 omdat het terras uit de loop ligt), trekt het café vooral studenten in plaats van de beoogde gast van 21 tot 50 jaar, en constateert Van der Stoel dat ze te weinig activiteiten heeft ontplooid en dat promotie veel meer aandacht verdient.

Niet zeuren
Met nieuw elan stort de onderneemster zich op de uitbouw van haar bedrijf. De zaken die beter konden, zoals de promotie, pakt ze nu aan. Dat ze de vergadering van de horecavereniging per se wil bijwonen, hoort daar ook bij. Van der Stoel wil meehelpen om de horeca-activiteiten op het marktplein nieuw leven in te blazen. De Gemeente Enschede heeft de wekelijkse markt namelijk verplaatst van de buitenwijken, naar de Oude Markt, het plein van Van der Stoel.

Door de komst van de markt hebben de horecaondernemers aan het plein veel activiteiten af moeten blazen. Zo was er een ‘Proef eet’, de Enschedese tegenhanger van het Maastrichtse Preuvenemint. Ook het beauchvolleybaltoernooi is afgelast. Het idee van Hilde is om een aantal oude en nieuwe activiteiten samen te voegen onder de noemer ‘Zomerse Zondagen van Enschede’ en zo een breder publiek te trekken. ‘Ik zeg niet dat het de oplossing is, maar ik wil wel meedenken.’ Horeca-adviseur Ton Lenting luistert goedkeurend naar de plannen. Hij concludeert dat Van der Stoel de echte pioniersfase heeft afgesloten. Alle beginperikelen zijn voorbij. Vanaf nu is het niet zeuren, maar aanpakken.

Plannen 2002 De Boemel

1) Parttimer erbij op zaterdagavond
2) Handboek voor barkeepers
3) Meer bedienen aan tafel
4) Het sponsoren van disputen met kleding
5) Uitbreiden keuken/dagschotels
6) Website
7) Nieuwe boekhoudsoftware
8) Inrichten/afwerken bovenzaal
9) Meer promotie
10) Parasollen, plantenbakken en verwarming op het terras
11) Thema-avonden
12) Meer buitencafése activiteiten

Reageer op dit artikel