artikel

De cafetaria als eurowisselkantoor

Horeca

Over een maand of zes, om precies te zijn op 1 januari 2002 heeft de euro de gulden als wettig betaalmiddel verdrongen. Cafetaria’s spelen in de omwisselingsperiode in januari een belangrijke rol. Doordat er veelvuldig kleine geldbedragen over de toonbank gaan, fungeren snackbars als een soort eurowisselkantoor. De invoering van de euro gaat gepaard met veel veranderingen in uw bedrijfsvoering. Snackkoerier zal dus met regelmaat op dit onderwerp terugkomen in de vorm van tips en weetjes toegespitst op de snackbranche.

De cafetaria als eurowisselkantoor

Omwisselingsperiode
De Nederlandsche Bank wil de overgangsperiode in het contante betalingsverkeer zo kort mogelijk houden. Om dit te bevorderen moeten zogenoemde toonbankinstellingen, zoals cafetaria’s en winkels, reeds in september bij de bank een bestelling plaatsen voor euromunten. Vanaf 17 december tot 31 december kunnen de bestelde eurobiljetten bij bank worden opgehaald; de euromunten worden op 27, 28 en 29 december gratis aan de zaak bezorgd. De periode 1 januari tot 28 januari 2002 geldt als omwisselingsperiode. Er zijn tijdens deze periode alleen al in Nederlands geld 14 verschillende munten (6 in guldens en 8 in euro’s) en 13 verschillende bankbiljetten (6 in guldens en 7 in euro’s) in omloop. Daarbij komen de euromunten uit de overige 11 landen die elk aan de achterzijde een verschillende afbeelding dragen. Uw klanten betalen zowel met guldens als met euro’s; u geeft het wisselgeld enkel in euro’s. Om een snelle afhandeling te bevorderen is het handig om een omrekenmachientje op de kassa te monteren. Zorg ervoor dat u over voldoende wisselgeld in euro’s beschikt. U heeft dan grotere geldbedragen in omloop dan normaal; denk aan transport en verzekering van dit extra kassageld. Het werkt efficiënt als u en uw medewerkers het guldengeld in een aparte bak gesorteerd verzamelen. Room deze bak tijdig af.
U weet dat 1 euro ongeveer ƒ2,20 waard is. Maar weet u al hoe het nieuwe geld er uit ziet? De heersende verwarring in de overgangsweken in januari 2002 zijn voor fraudeurs of valsmunters gunstige omstandigheden om toe te slaan. Wees hierop bedacht.

Psychologische prijzen
U wilt natuurlijk graag een ‘psychologisch mooie prijs’ voor uw producten vragen. Dit mag als u ook de guldenprijs volgens de officiële omrekenfactor aanpast. Want de verhouding tussen de prijs in guldens en die in euro’s moet altijd exact gelijk zijn aan deze omrekenfactor. U kunt ook overwegen om de hoeveelheden te veranderen. Dan krijgt u een mooie prijs in euro’s zonder de prijs te hoeven aanpassen.

Personeel
Uw medewerkers zullen met de euromunten en -bankbiljetten moeten leren werken. Sterker nog, als werkgever bent u verplicht om hen goed voor te bereiden. Het omrekenen kan geoefend worden in de snackbar door bijvoorbeeld in rollenspellen wisseltransacties na te spelen of elkaar rekenopdrachten te laten uitvoeren. Via de Eurolijn is kosteloos een computerdiskette te bestellen met een training voor munt- en biljetherkenning, bijpassen van bedragen, geld teruggeven en bedragen omrekenen.

Drukwerk en apparatuur
Heeft u de standaardformulieren rondom inkoop en voorraadbeheer reeds aangepast? Al het drukwerk waar prijzen op vermeld staan, moet vervangen worden.. Doet u dit geleidelijk aan, bij voorkeur op het moment dat het drukwerk in guldens toch aan vervanging toe is, dan beperkt u de meerkosten. Beoordeel bestaande prijsafspraken kritisch.
Hoe zit het met uw promotiemateriaal, prijslijsten, facturen, creditnota’s, muntautomaten, kassalade (meer vakjes) en kluis? Is uw muntautomaat nog niet aan vervanging toe en zijn de kosten van de ombouw te hoog? Dan kunt u nog een half jaar een werkvoorraad guldenmunten aanhouden. Klanten kunnen dan zolang guldens bij u ‘kopen’ om toch hun producten uit de automaat te trekken. Wellicht geen ideale oplossing, maar wel een goedkope.

Administratie
Het is voor snackbars, als zogenoemd toonbankbedrijf, niet zinvol om voor 1 januari 2002 in euro’s te gaan administreren. Zolang uw administratie nog in guldens luidt, kunt u het beste de kassabonnen eveneens in guldens uitdrukken. Het is werkbaar om als service het totaalbedrag ook in euro’s weer te geven, maar ieder product in twee valuta’s vermelden is een te ingrijpende aanpassing. Bovendien ontstaan er dan afrondingsverschillen op de kassabon.

Financiële historie
Beschikt u over een geautomatiseerde boekhouding, dan kunt u uw financiële historie betrekkelijk eenvoudig (laten) omrekenen. Het is belangrijk dat u uw voorraadgegevens, omzetresultaten, winstmarges en andere kengetallen kunt vergelijken met voorgaande jaren. Dit kan door alle gegevens over de afgelopen jaren om te rekenen tegen de officiële omrekenfactor van gulden naar euro. Doet u de administratie handmatig dan is dit een tijdrovende, foutengevoelige en tijdrovende klus.

Voorkom verrassingen
Meer informatie over de euro? Blijf Snackkoerier lezen of raadpleeg het eurodossier of www.zibb.nl/horeca.U vindt de informatie in de rechternavigatiebalk onder ‘dossier’. Of bel gratis naar de Eurolijn: (0800) 1521 op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur. Bij het Nationaal Forum voor de introductie van de euro zijn verschillende informatiebrochures opvraagbaar. Het adres luidt: Postbus 20205, 2500 EE Den Haag.

Reageer op dit artikel