artikel

De regels rond Halal-vlees

Horeca

Halal begint in principe niet bij de slachting, maar al bij de veehouder. Volgens de regels van de islam, moet het vlees dat wordt geconsumeerd rein zijn. Dat betekent dat varkensvlees sowieso wordt uitgesloten, omdat het varken door moslims als onrein dier wordt beschouwd.

De regels rond Halal-vlees

Om vlees rein te laten zijn, worden eisen gesteld aan de voeding van de dieren. Ook mogen niet zomaar alle medicijnen of hormonen worden toegediend. Verder moet het dier een goed leven hebben gehad, wat onder meer samenhangt met de ruimte die een dier heeft.

Bij het slachten moet het levende (maar wel verdoofde) dier de hals worden doorgesneden, terwijl de slachter een gebed uitspreekt. Bij de rest van het slachtproces staat zowel persoonlijke hygiëne als proceshygiëne voorop. Bij de verwerking van het vlees tenslotte wordt nauwgezet gekeken naar hulpgrondstoffen. Deze mogen geen dierlijke vetten bevatten of ingrediënten die uit alcoholhoudende producten komen.

Reageer op dit artikel