artikel

De spelregels Top 100 2009

Horeca

Voor de samenstelling van de ranglijst maken we gebruik van de gegevens die bedrijven zelf aanleveren via het speciale top 100-formulier.

De spelregels Top 100 2009

De Misset Horeca Top 100 van Grootste Bedrijven is een overzicht van de omzet van de 100 grootste horecabedrijven en -merken van Nederland.

Veel bedrijven in de Top 100 zijn franchiseketens of samenwerkingsverbanden. Denk aan namen als McDonald’s, Best Western en GT. De vermelde omzet is de gezamenlijke omzet van de aangesloten (franchise)bedrijven. De Top 100 bestaat uit bedrijven en -merken die vallen binnen het aandachtsgebied van Misset Horeca: hotels, restaurants en cafés. Verder hebben we een aparte Top 20 van contract- en partycateraars opgenomen.

Voor de samenstelling van de Top 100 maken we gebruik van de gegevens die bedrijven zelf aanleveren via het Top 100 formulier. Elk bedrijf dat volgens ons in de Top 100 thuishoort, krijgt enkele maanden vóór de publicatiedatum het formulier toegezonden. De informatie uit de schriftelijke enquête vullen we aan met (telefonische) interviews.

In de gevallen dat we geen cijfers krijgen, maken gebruik van openbare bronnen zoals de Kamers van Koophandel, kranten, tijdschriften en internet. Zo nodig maken deskundigen in de branche een inschatting van de omzet.

Spelregels ranglijst

1) Omzet is over 2008

2) De omzet is uitsluitend in Nederland gerealiseerd, exclusief BTW, afkomstig uit horeca-activiteiten (eten, drinken, logies), en geschoond voor intercompany-omzet.

3)Als twee bedrijven dezelfde omzet hebben, staat degene met de meeste vestigingen bovenaan. Is ook dat gelijk, dan is de rangschikking op alfabet.

Hoe de Top 100 te lezen?

(voorbeeld )

1 (2) MCDONALD’S

218 VESTIGINGEN (F)

€529 MILJOEN (€497 M) +6%

R8,5 E5 G+5%

Voor de naam van het bedrijf staat de plek in de Top 100. Daarachter tussen haakjes de positie van vorig jaar. Op de tweede regel staat het aantal vestigingen in Nederland. Als een bedrijf een franchiseketen is of een samenwerkingsverband geven we dat aan met een rode F achter de vestigingen. Op de derde regel staat de omzet over 2008 met tussen haakjes de omzet over 2006. Daarachter de omzetmutatie 2007-2008 in procenten. Een groen cijfer met een pijltje omhoog betekent dat de omzet is gestegen. Een rood cijfer en een pijltje omlaag betekent dat de omzet is gedaald.

Op de vierde regel staan de beoordelingen en verwachtingen die de ondernemers uitsprekne. De R staat voor het rapportcijfer over het afgelopen jaar, de E voor de beoordeling van het economische klimaat van het huidige jaar. De G staat voor de omzetgroei die de ondernemers dit jaar verwachten. Als de cijfers niet bekend zijn of niet van toepassing, geven we dat aan met de afkorting N.B. (niet bekend) of n.v.t. (niet van toepassing).

Reageer op dit artikel