artikel

Docenten op stage in horecabedrijven

Horeca

Docenten zouden stage moeten lopen in horecabedrijven, terwijl ervaren leermeesters er goed aan doen om parttime voor de klas te gaan staan. Dit om onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar af te stemmen.

Docenten op stage in horecabedrijven

Deze suggesties werden afgelopen vrijdag voorgelegd aan circa 300 horecadocenten, die in het Scheveningse Circustheater het 12,5-jarig bestaan van de VSHO (Vereniging van Scholen met een Horeca-Opleiding) vierden. Ze deden dit met een conferentie, gewijd aan het verkrijgen van een betere balans tussen bedrijfsleven en horecaonderwijs. Dit is tegelijkertijd ook het belangrijkste doel van de vereniging.
Uit een peiling ter plekke bleek dat de docenten bereid zijn om daadwerkelijk stage te gaan lopen. Er werd gesproken over vier tot zes weken per jaar. Het voorstel werd geponeerd door Gerrit Brokx, voorzitter van de BVE-raad (Beroeps Volwassenen Educatie). Het idee om leermeesters voor de klas te zetten werd geopperd door Jacques Fit, die sprak als vice-voorzitter van het SVH. Over deze suggestie werd niet gestemd.

Banken help!
Ook de hulp van de banken werd ingeroepen. Er werd niet gevraagd om geld, wel om medewerking. Banken zouden ondernemersplannnen van studenten en leerlingen van hun deskundige commentaar moeten voorzien. Deze suggestie deed professor Fons van Wieringen van het Max Goote Kenniscentrum uit Amsterdam.
Hij vindt dat scholen hun leerlingen beter op het ondernemerschap voor moeten bereiden. ‘Ze richten zich nu te eenzijdig op het werknemerschap, terwijl enorm veel mensen ervoor kiezen om ondernemer te worden.’
Dit gaat lang niet altijd goed. Zes van de tien starters stopt binnen zes jaar en hiervan gaat 30 procent zelfs failliet, aldus Peter Robijns, directievoorzitter ING-bank district Haaglanden. Het voorstel dat bankmensen ondernemersplannen van leerlingen en studenten beoordelen, kon van zijn kant slechts rekenen op een magere toezegging. ‘Dit is wat ons betreft bespreekbaar. Als we die kant opgaan, denk ik dat het een regionale aangelegenheid zal worden.’

Mismatch
Vervolgens bleek dat de uitstroom van het horecaonderwijs niet aansluit bij de vraag. Er is sprake van een ‘potentieel overaanbod’ van MBO-opgeleiden, terwijl er een tekort is aan mensen op VMBO-niveau (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs), aldus Jacques Fit. Hij omschreef dat als een mismatch tussen vraag een aanbod.
Fit pleitte verder voor het invoeren van landelijke methodieken van praktijkleren en examinering. Schoolgebonden regelingen zorgen voor een afnemend vertrouwen bij het bedrijfsleven in de waarde van diploma’s. ‘En dat is ook de verklaring voor het afhaakgedrag bij leerbedrijven en leerlingen.’
Ruud Reuland, voorzitter van de VSHO en deel uitmakend van het College van bestuur van Hotelschool Den Haag, sprak tot slot de hoop uit dat er serieus werk gemaakt gaat worden van een partnership. ‘Het bedrijfsleven moet ook echt de intentie hebben om docenten te ontvangen. Anders komt het partnership niet van de grond.’

Reageer op dit artikel