artikel

Energiescan voor ijssalons

Horeca

Gratis een energiescan laten uitvoeren in de ijssalon en daardoor geld en bovendien het milieu besparen. Die mogelijkheid biedt de Stichting Collusie (milieuzorgprojecten) in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Volgens projectleider en adviseur Bart van den Bosch van Collusie zijn met grotere ingrepen besparingen op water en energie van wel 50 procent mogelijk. ‘Maar ook kleine dingen zoals het vervangen van halogeenlampjes door energiezuinige exemplaren zorgen al voor een besparing.

Energiescan voor ijssalons

Hoe gaat zo’n energiescan in zijn werk? Een adviseur van Collusie komt op bezoek en maakt samen met de ondernemer een rondgang door het bedrijf. Aan de hand van een checklist wordt een inventarisatie van onder meer de aanwezige apparatuur en verlichting gemaakt.

Daarbij wordt bijvoorbeeld de plaatsing en onderhoud van koelmotoren en condensoren onder de loep genomen. ‘Een goed schoongehouden condensor levert al een energiebesparing op’, aldus Van den Bosch. Het verplaatsen naar een koelere plaats (buiten) is ook vaak aan te bevelen. ‘Dat zorgt er voor dat de warmte niet in het bedrijf komt. Dat bespaart weer op het verbruik van een eventueel aanwezige airco.’

Ook wordt gekeken of apparatuur zoals ijsmachines water- of luchtgekoeld zijn en of koelleidingen zijn geïsoleerd, vertelt Van den Bosch. ‘De ombouw naar luchtkoeling is in twee tot vier jaar terug te verdienen doordat geen koelwater meer wordt verbruikt. Een kuub water kost immers ongeveer €3,- inclusief de verontreinigingsheffing.’

Nog beter dan luchtkoeling, maar ook duurder, is het om een warmtepomp te plaatsen. De condensor fungeert dan als warmtewisselaar om water op te warmen. Dit is te gebruiken voor het vullen van de pasteuriseerketel, de vaatwasser en ook de schoonmaakwerkzaamheden. ‘Door het gesloten circuit is koelwaterverbruik nihil en de energiebesparing op de warmwatervoorziening ligt rond de 80 procent.’

Een warmtepomp vergt een grote investering van rond de €18.000. Volgens Van den Bosch aantrekkelijk voor ijssalons met een groot koelwaterverbruik. Door allerlei extra aftrekmogelijkheden (Energie Investeringsaftrek) en extra afschrijfmogelijkheden is het mogelijk bijna dit hele bedrag in een keer van de fiscale winst af te trekken. ‘Met een water- en energiebesparing die op kan lopen tot €2600,- is de investering soms in vier jaar terugverdiend.’

Op verlichting is besparing mogelijk door bijvoorbeeld het gebruik van TL-buizen. Maar ook het vervangen (na stukgaan) van een halogeenlampje door een energiezuinig exemplaar loont, weet Van den Bosch. ‘De extra aanschafkosten zijn in één jaar terugverdiend. Bovendien gaan die lampjes langer mee.’

Tot slot wordt met de ondernemer de wet en regelgeving betreffende koelinstallaties doorgenomen, vertelt de adviseur. ‘Een keer in de vijf jaar vindt er een milieucontrole op de koelinstallatie plaats. Als apparatuur meer dan 3 kg koelmiddel bevat, moet de ijssalonhouder een onderhoudslogboek kunnen laten zien dat is bijgehouden door een Stek-erkend installatiebedrijf. Daar wijzen we dan nog eens op.’

Aan de hand van het gesprek, de apparatuurinventarisatie en verbruiksgegevens wordt het energie- en waterverbruik in kaart gebracht. Na enige tijd ontvangt de ijsbereider een rapport. Centraal daarin staan concrete energie en waterbesparende maatregelen die vanuit kostenoogpunt rendabel zijn. Bovendien worden ook eventuele subsidieregelingen en fiscale mogelijkheden (aftrekposten) toegelicht. Het rapport is vrijblijvend, het is niet verplicht de aanbevelingen uit te voeren.

Door subsidies van ondermeer het ministerie van Economische Zaken zijn in totaal 100 scans gratis uit te voeren. Op dit moment zijn nog rond de vijftien gratis energiescans mogelijk. Daarna gaat een onderzoek ongeveer €400,- kosten, schat projectleider Van den Bosch.

De met de energiescans verzamelde gegevens worden gebruikt door het Hoofdbedrijfschap Ambachten om tot een branchecode voor ijsbereiders te komen. In zo’n branchecode staat onder andere beschreven hoe om te gaan met hygiëne, afvalverwerking, gebruik van apparatuur en dergelijke. Daarin worden de minimale (wettelijke) eisen beschreven waaraan een ijssalon moet voldoen.Ook worden de zogenoemde ‘good en best practice’ omschreven: Dat is respectievelijk wat de gebruikelijke en wat de beste wijze is om met deze zaken om te gaan.

De Stichting Collusie is in Utrecht gevestigd en richt zich met milieuzorgprojecten op het midden- en kleinbedrijf. De stichting is ontstaan uit een project van een energiebedrijf en de gemeente Amsterdam. Projecten worden onder meer gefinancierd, via energiebedrijven, uit de opbrengst van de ecotax. Collusie is voor informatie over een energiescan te bereiken onder telefoonnummer 030-2670248

Hoe gaat zo’n energiescan in zijn werk? Een adviseur van Collusie komt op bezoek en maakt samen met de ondernemer een rondgang door het bedrijf. Aan de hand van een checklist wordt een inventarisatie van onder meer de aanwezige apparatuur en verlichting gemaakt.

Daarbij wordt bijvoorbeeld de plaatsing en onderhoud van koelmotoren en condensoren onder de loep genomen. ‘Een goed schoongehouden condensor levert al een energiebesparing op’, aldus Van den Bosch. Het verplaatsen naar een koelere plaats (buiten) is ook vaak aan te bevelen. ‘Dat zorgt er voor dat de warmte niet in het bedrijf komt. Dat bespaart weer op het verbruik van een eventueel aanwezige airco.’

Ook wordt gekeken of apparatuur zoals ijsmachines water- of luchtgekoeld zijn en of koelleidingen zijn geïsoleerd, vertelt Van den Bosch. ‘De ombouw naar luchtkoeling is in twee tot vier jaar terug te verdienen doordat geen koelwater meer wordt verbruikt. Een kuub water kost immers ongeveer €3,- inclusief de verontreinigingsheffing.’

Nog beter dan luchtkoeling, maar ook duurder, is het om een warmtepomp te plaatsen. De condensor fungeert dan als warmtewisselaar om water op te warmen. Dit is te gebruiken voor het vullen van de pasteuriseerketel, de vaatwasser en ook de schoonmaakwerkzaamheden. ‘Door het gesloten circuit is koelwaterverbruik nihil en de energiebesparing op de warmwatervoorziening ligt rond de 80 procent.’

Een warmtepomp vergt een grote investering van rond de €18.000. Volgens Van den Bosch aantrekkelijk voor ijssalons met een groot koelwaterverbruik. Door allerlei extra aftrekmogelijkheden (Energie Investeringsaftrek) en extra afschrijfmogelijkheden is het mogelijk bijna dit hele bedrag in een keer van de fiscale winst af te trekken. ‘Met een water- en energiebesparing die op kan lopen tot €2600,- is de investering soms in vier jaar terugverdiend.’

Op verlichting is besparing mogelijk door bijvoorbeeld het gebruik van TL-buizen. Maar ook het vervangen (na stukgaan) van een halogeenlampje door een energiezuinig exemplaar loont, weet Van den Bosch. ‘De extra aanschafkosten zijn in één jaar terugverdiend. Bovendien gaan die lampjes langer mee.’

Tot slot wordt met de ondernemer de wet en regelgeving betreffende koelinstallaties doorgenomen, vertelt de adviseur. ‘Een keer in de vijf jaar vindt er een milieucontrole op de koelinstallatie plaats. Als apparatuur meer dan 3 kg koelmiddel bevat, moet de ijssalonhouder een onderhoudslogboek kunnen laten zien dat is bijgehouden door een Stek-erkend installatiebedrijf. Daar wijzen we dan nog eens op.’

Aan de hand van het gesprek, de apparatuurinventarisatie en verbruiksgegevens wordt het energie- en waterverbruik in kaart gebracht. Na enige tijd ontvangt de ijsbereider een rapport. Centraal daarin staan concrete energie en waterbesparende maatregelen die vanuit kostenoogpunt rendabel zijn. Bovendien worden ook eventuele subsidieregelingen en fiscale mogelijkheden (aftrekposten) toegelicht. Het rapport is vrijblijvend, het is niet verplicht de aanbevelingen uit te voeren.

Door subsidies van ondermeer het ministerie van Economische Zaken zijn in totaal 100 scans gratis uit te voeren. Op dit moment zijn nog rond de vijftien gratis energiescans mogelijk. Daarna gaat een onderzoek ongeveer €400,- kosten, schat projectleider Van den Bosch.

De met de energiescans verzamelde gegevens worden gebruikt door het Hoofdbedrijfschap Ambachten om tot een branchecode voor ijsbereiders te komen. In zo’n branchecode staat onder andere beschreven hoe om te gaan met hygiëne, afvalverwerking, gebruik van apparatuur en dergelijke. Daarin worden de minimale (wettelijke) eisen beschreven waaraan een ijssalon moet voldoen.Ook worden de zogenoemde ‘good en best practice’ omschreven: Dat is respectievelijk wat de gebruikelijke en wat de beste wijze is om met deze zaken om te gaan.

De Stichting Collusie is in Utrecht gevestigd en richt zich met milieuzorgprojecten op het midden- en kleinbedrijf. De stichting is ontstaan uit een project van een energiebedrijf en de gemeente Amsterdam. Projecten worden onder meer gefinancierd, via energiebedrijven, uit de opbrengst van de ecotax. Collusie is voor informatie over een energiescan te bereiken onder telefoonnummer 030-2670248

Reageer op dit artikel