artikel

Essentieel voor volwassen branche

Horeca

De Vereniging van Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) heeft de algemene voorwaarden vernieuwd. ‘Ze zijn praktischer, korter en spreken duidelijke taal’, verklaart Peter Visscher, voorzitter van de Commissie commerciële aangelegenheden van Veneca. ‘Enkele artikelen zijn aangepast in overleg met marktpartijen.

Essentieel voor volwassen branche

Volgens Visscher zijn algemene voorwaarden essentieel voor een volwassen branche als de bedrijfscatering. ‘De eerste algemene voorwaarden in januari 2000 waren een cruciale stap op weg naar die volwassenheid. Ze maakten een eind aan veel onduidelijkheid op het gebied van leverings- en inkoopvoorwaarden. Zowel onze leden als de klanten en intermediairs zijn daarbij gebaat. Daarnaast beperken ze de documentenstroom en de administratieve belasting voor de sector aanzienlijk.’

Na anderhalf jaar ervaring was het tijd voor een evaluatie en werden de voorwaarden in- en extern getoetst bij de eigen leden en de intermediairs. Visscher: ‘Het overlegtraject leverde een spannend proces op. De algemene conclusie was dat veel artikelen korter en bondiger geformuleerd konden worden. Ook praktijkervaringen leidden op enkele punten tot aanpassingen.’

Marktpartijen
De nieuwe voorwaarden zijn vastgelegd in vijftien artikelen, variërend van het maken van offertes tot een geschillenregeling. Belangrijke wijziging is dat de offertetermijn is teruggebracht van minimaal vijftien werkdagen tot tien. ‘Naast deze artikelen zijn onder andere de artikelen rondom aanvulling en wijziging van overeenkomst, prijsverhogende factoren en schoonmaak aangepast’, vertelt Visscher. ‘Met deze wijziging is tegemoetgekomen aan de wensen van de marktpartijen. Hiermee willen we nogmaals benadrukken dat de algemene voorwaarden wat ons betreft niet gezien moeten worden als een statisch document.’

Visscher benadrukt dat het pakket maatregelen zeker niet beschouwd moet worden als beperking voor de markt. ‘De gedachte dat branchevoorwaarden slechts dienen als aftimmeren van de markt, bestrijd ik vurig. Het tegendeel is waar: veel wijzigingen komen juist op verzoek van klanten en intermediairs tot stand. Daarnaast schept het duidelijkheid en een basis. Vanuit deze basis zijn individuele wensen altijd bespreekbaar. Het resultaat is een win-win-situatie voor alle spelers in het veld.’

Reageer op dit artikel