artikel

Fabrikanten vrijwel massaal aan de slag met nieuwe frites

Horeca

De nieuwe frites, gemaakt van nieuwe aardappelen is weer voorhanden. Ondanks de slechte weersomstandigheden waardoor de pootaardappelen later dan normaal de grond ingingen, ondervindt de introductie van de nieuwe frites geen vertraging. Volgens de meeste ondervraagde fritesproducenten en vertegenwoordigers van aardappelverwerkende bedrijven is de kwaliteit goed, maar worden de frites wel duurder.

Fabrikanten vrijwel massaal aan de slag met nieuwe frites

Voor de meeste producenten staat vast dat de nieuwe frites duurder wordt dan het afgelopen jaar. De ‘grote jongens’, Aviko, Farm Frites en McCain, weten het vrijwel zeker. Doordat de pootaardappels drie tot vier weken te laat de grond in gingen acht Han van den Hoek, directeur aardappeldivisies van McCain, prijsstijgingen onvermijdelijk. Ook een week droogte en hitte eind juni heeft volgens hem de aardappels geen goed gedaan. ‘Het totale groeiseizoen van vijf maanden dat aardappels normaal doorlopen is hierdoor met zo’n 20 procent bekort. Augustus moet een maand met zeer groeizaam weer worden om de schade te beperken.’

Anton Meissner, adjunct-directeur belast met inkoop van Aviko, wijst ook op stijgende kosten voor energie, transport en verpakkingen. ‘Bovendien waren de prijzen het afgelopen seizoen al lager.’De Fritesspecialist, producent van Lord Chips, sluit zich daarbij aan. ‘De opbrengsten per hectare aardappelen gaan waarschijnlijk tegenvallen door de geringe knolzetting en de late aanplant. Er moet dan ook zeker rekening worden gehouden met hogere prijzen dan de laatste jaren’, vertelt Remco Jaspers van de afdeling marketing.

Bas den Reijer eigenaar van Bas Snacks is één van de weinige ondervraagden die niet verwacht dat de prijzen erg zullen stijgen. ‘Zo’n 70 procent van de aardappelen die wij verwerken zijn afkomstig van eigen teelt, daar zie ik weinig problemen.’
Diverse anderen producenten durven nu nog geen uitspraak over de prijzen te doen. Jan de Vries van Boots verwoordt het als volgt: ‘Mijn motto is: aardappelen groeien in augustus. Pas tegen die tijd is er iets zinnigs over te zeggen.’

Rassen
De nieuwe aardappelen komen overal vandaan. Veel fabrikanten halen in elk geval de eerste nieuwe piepers uit het Rijnland in Duitsland. Maar ook worden aardappelen betrokken uit België, Frankrijk, Italië en natuurlijk uit Nederland. Bovenaan aan de lijst van de rassen voor de nieuwe aardappelen staat de Première. Daarna komen tal van andere rassen aan bod zoals Fresco, Anosta, Asterix, Felsina, Bintje en Frieslander. Deze worden meestal ook later verwerkt.

Het Tilburgse aardappelschilbedrijf Pieter van der Avoort is een van de weinige die een ander ras kiest voor de eerste oogst. Hier zijn de uit Italië afkomstige aardappelen van het ras Jarla de eerste. Deze geven volgens directeur Pieter van der Avoort mooie frites. ‘Wij verwerken op dit moment aardappelen uit Italië omdat die wat langer zijn afgerijpt. Het loof kon afsterven daardoor heeft de aardappel ook een schil gekregen. Dat komt de smaakontwikkeling ten goede.’

Kwaliteit
Dat brengt ons bij meteen bij kwaliteit. Bijna alle ondervraagden zijn het er over eens: de (verwachte) kwaliteit is gewoon goed. De grofte van de vroege aardappels is volgens Kruin van Toledo van Farm Frites redelijk: ‘De sortering is niet anders dan andere jaren. Het zijn natuurlijk ronde aardappels, die geven een iets kortere frites.’ Het onderwatergewicht van de piepers wordt als redelijk getypeerd door Farm Frites. Van Toledo noemt de frites van de nieuwe aardappelen ‘goed’.

Han van den Hoek van McCain is een andere mening toegedaan. Hij verwacht dat het bedrijf pas tussen 25 en 30 juli de omschakelt op de verwerking van nieuwe aardappels. ‘Wij vinden de kwaliteit van nieuwe aardappels op dit moment nog ontoereikend. Het droge stof gehalte is nog te laag.’
Eric Driessen, bedrijfsleider van F. Derks Aardappelproducten uit Geldrop, roemt daarentegen de kwaliteit van de uit Duitsland afkomstige nieuwe aardappelen. ‘Ze hebben voor de tijd van het jaar een redelijk onderwatergewicht, en bakken goed af.’ Wel valt volgens Driessen de grofte tegen.

Rick Burs van fritesfabrikant Bergia uit Roermond constateert dat door het lage droge stof gehalte de frites na het afbakken iets zachter zijn. De kwaliteit is echter in orde. ‘Nadat we het proces van blancheren, drogen en voorbakken iets hadden aangepast, hebben we een frites met een smeuïge smaak gekregen’, vertelt Burs.
Ook bij Lamb Weston/Meijer zij ze tevreden over de kwaliteit. ‘Er zijn geen bijzondere afwijkingen in kleur en smaak’, merkt Joop van Gurp, sales & marketing directeur op.

Houdbaarheid
Over de houdbaarheid merken de producenten op dat deze niet veel anders dan normaal is, mits de frites maar goed koel en droog worden bewaard. Enkele verwerkers raden daarentegen wel aan om kleinere voorraden nieuwe frites te nemen. ‘Zo blijft de omloopsnelheid wat hoger’, meldt Burs van Bergia.
Promotieacties rondom de nieuwe frites zijn er weinig. Enkele fabrikanten hebben iets in petto. Farm Fries en Aviko reppen zelfs over een gezamenlijke landelijke promotieactie.

Arno Gielkens eigenaar van Gielkens vof dat Gielke Frites (vers) produceert heeft geen acties om de nieuwe frites te promoten, al sluit hij niet uit dat dit in de toekomst wel een keer gaat gebeuren. ‘Veel mensen zijn helemaal niet op de hoogte van de nieuwe frites. Niet alleen de consument, maar ook veel cafetariahouders niet’, vertelt hij. ‘Ieder jaar bellen vlak na de oogst weer een paar afnemers op met vragen over de “andere” frites dan voorheen.’

Maar lekker zijn ze wel, die nieuwe frites. ‘Persoonlijk vind ik de frites van nieuwe aardappelen altijd het lekkerst’, besluit Kruin van Toledo van Farm Frites.

Reageer op dit artikel