artikel

Freelancers en ondernemers in het nieuwe belastingstelsel

Horeca

Op 1 januari 2001 wordt het nieuwe belastingstelsel van kracht. Dat betekent ook voor werkgevers, ondernemers en freelancers de nodige veranderingen. We hebben de belangrijkste hier voor u op een rij gezet.

Freelancers en ondernemers in het nieuwe belastingstelsel

Werkgevers
In het nieuwe stelsel vervallen de tariefgroepen en de bijbehorende belastingvrije sommen. Daarvoor in de plaats komen heffingskortingen. Dit zijn kortingen op de verschuldigde belasting en premies volksverzekeringen. Als werkgever kunt u te maken krijgen met de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de aanvullende ouderenkorting en de jonggehandicaptenkorting.
Al deze kortingen vormen samen de loonheffingskorting, die zoals gezegd de bestaande tariefgroepen vervangt. Overigens kan elke werknemer slechts bij één werkgever loonheffingskorting laten toepassen. Kortingen die te maken hebben met de privésituatie van werknemers, zoals kinderkorting, worden voortaan direct door de Belastingdienst verrekend. U hoeft daar dus geen rekening meer mee te houden.

Ondernemers
In het nieuwe belastingstelsel kunt u nog steeds van faciliteiten als de fiscale oudedagsreserve (FOR), zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek gebruikmaken. Maar alleen als u ten minste 1225 uren in het jaar hebt besteed aan werk in uw onderneming. Ook zullen sommige activiteiten die nu nog wel gelden als ‘gewerkte uren’ dat straks niet meer doen.
Nieuw is ook dat de FOR voortaan op de balans van uw onderneming moet staan. Nu vermindert u de jaarlijkse toevoeging aan de FOR op de totale inkomsten op uw aangifte. Straks beïnvloedt de FOR rechtstreeks de winst uit uw onderneming. En ook nieuw is de berekening van de investerings- en scholingsaftrek. In de huidige regeling hebben samenwerkingsverbanden, mede door het systeem van aflopende percentages, veelal een hogere aftrek dan eenmanszaken en BV’s. De nieuwe regeling maakt dit verschil ongedaan.
Een voorbeeld: een maatschap van vijf personen investeert in een jaar voor 300.000 gulden. Iedere ondernemer draagt 60.000 gulden bij. Hierdoor heeft ieder van hen in de bestaande regeling recht op een investeringsaftrek van 27 % van 60.000 gulden is 16.200 gulden per firmant. De totale aftrek is dus 5 x 16.200 is 81.000 gulden. Als dezelfde investering was gedaan door een eenmanszaak of BV dan zou de aftrek slechts 13 % van 300.000 is 39.000 gulden bedragen. Vanaf 2001 wordt het percentage van de investerings- en scholingsaftrek niet meer per ondernemer maar per samenwerkingsverband bepaald (in het voorbeeld 300.000 gulden).

Freelancers
Als u geen onderneming hebt, kunnen vanaf 2001 uw bijverdiensten of freelance-inkomsten op twee manieren worden belast: via het winstsysteem of via het loonbelastingsysteem. In principe past u het winstsysteem toe.
Uw inkomsten worden dan belast in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden. U bent in dat geval verplicht een administratie bij te houden. Kosten die u maakt in verband met uw werkzaamheden kunt u dan aftrekken, al zijn bepaalde faciliteiten – zoals zelfstandigenaftrek en fiscale oudedagsreserve – voor u niet van toepassing.
U kunt ook met uw opdrachtgever overeenkomen dat hij loonbelasting voor u afdraagt. De opdrachtgever moet dan aan bepaalde administratieve eisen voldoen. Voordat de eerste betaling plaatsvindt, moet u samen met uw opdrachtgever de keuze voor het loonbelastingsysteem melden aan de Belastingdienst. U hoeft geen administratie bij te houden, maar u kunt gemaakte kosten ook niet aftrekken. Wel kan de opdrachtgever u bepaalde vergoedingen onbelast verstrekken. Uw inkomsten worden dan belast als loon uit dienstbetrekking, in box 1.

Freelance koks op internet

Ook op het internet zijn freelancekoks te vinden. Op de site: www.freelancekoksweb.nl en www.DemoKoks.nl (zelfde site) presenteren 21 koks zich aan het publiek. Zij springen in bij (tijdelijk) gebrek aan keukenpersoneel. Maar ook voor bruidstaarten en privédiners zijn de leden bereikbaar.

Reageer op dit artikel