artikel

Geef jeugdige drinker boete

Horeca

Boetes opleggen aan ondernemers die kinderen onder de zestien alcohol schenken, werkt niet. Het is beter de kinderen zélf te straffen voor hun alcoholgebruik. Dat is, volgens Koninklijk Horeca Nederland, een effectieve manier om het drankgebruik onder jongeren te beteugelen. KHN lanceerde vorige week in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag het plan om een Landelijk Platform Alcohol en Jeugd op te richten.

Geef jeugdige drinker boete

KHN-directeur Jeu Claes vatte de problematiek van het verbod op het schenken van alcohol aan kinderen onder de zestien kernachtig samen: ‘Het gekke is dat niet deze jongeren strafbaar zijn, maar degene die hen alcohol schenkt. Als u wordt gepakt als u met 180 over de snelweg rijdt, krijgt de benzinepomphouder toch ook geen boete?’

Claes vindt het niet deugen dat de verantwoordelijkheid voor ‘een omvangrijk en gecompliceerd maatschappelijk probleem’ voor 100 procent bij de alcoholverstrekkers ligt. Behalve het schenken van zwakalcoholische dranken aan kinderen onder de zestien, is ook het schenken van sterke alcoholische drank aan jongeren onder de achttien strafbaar. Kinderen die alcohol gebruiken krijgen op deze manier geen enkele prikkel om te veranderen, meent Claes. Volgens de wet zijn ze niet verantwoordelijk voor hun gedrag, dus waarom zouden ze die verantwoordelijkheid nemen, zo vroeg hij zich af. Dit in het licht van het gegeven dat de Keuringsdienst van Waren een 40-tal controleurs heeft ingezet voor intensieve horecacontrole. De boetes variëren van 220 tot 440 euro per overtreding.

Nachtcrèche
En er is nog een andere partij die z’n verantwoordelijkheid moet nemen, opperde Claes: de ouders. Die schijnen er geen probleem van te maken om hun kinderen van veertien of vijftien ’s avonds bij de discotheek te droppen. ‘De horeca fungeert als nachtcrèche. Daar hebben we een beetje genoeg van.’ Voorzitter John Laan van de sector Discotheek- en Zaalbedrijven van KHN voegde er nog aan toe dat ouders soms met horecaondernemers in discussie, of zelfs op de vuist gaan om hun kinderen de discotheek in te krijgen.

Claes riep in Perscentrum Nieuwspoort ouders op om ervoor te zorgen dat hun kinderen onder de zestien niet deelnemen aan het reguliere uitgaansleven: ‘Dus niet ’s nachts, maar ook na schooltijd in een café alcohol drinken is niet oké.’

Om alcoholmisbruik onder jongeren aan te pakken wil KHN een landelijk Platform Alcohol en Jeugd oprichten, zo deelde Claes mee. Symbolische maatregelen van de overheid, zoals het afschaffen van happy hours en voorlichtingscampagnes (Drank maakt meer kapot dan je lief is) halen volgens de organisatie niets uit. Als deelnemers aan het platform denkt Claes aan jongerenorganisaties, het NIGZ (het instituut voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie) 3VO, de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik, het Ministerie van Volksgezondheid, vertegenwoordigers van de detailhandel en KHN.

Denken
Hoewel KHN het niet eens is met het strafbaar stellen van de horecaondernemer als hij alcohol schenkt aan jeugdigen onder de zestien, vindt de organisatie dat hij en zijn personeel zich wel aan de wet moeten houden. De SVH, het onderwijsinstituut in de horeca, heeft daarom in samenwerking met KHN en het Ministerie van Volksgezondheid de instructievideo ‘Eerst denken dan schenken’ gemaakt. De video toont hoe de horecaondernemer de regels van de Drank- en Horecawet moet toepassen. Komende weken worden 12.000 video’s onder de ondernemers verspreid. De video is ook bestemd voor bedienend personeel, aangezien vier van de vijf medewerkers in de bediening geen specifieke vakopleiding hebben gevolgd.

Reageer op dit artikel