artikel

Golfbanen in de plus, horeca marginaal

Horeca

De Nederlandse golfbanen beginnen langzaam maar zeker winstgevend te worden. De exploitatie van horeca op golfbanen is nog steeds marginaal, blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Horwath Consulting.

Golfbanen in de plus, horeca marginaal

Het gemiddelde nettoresultaat van commerciële golfbanen nam in 1999 toe met 9 procent. In 1997 lag de groei nog op 3 procent. Voor 2000 en 2001 worden nog betere resultaten verwacht, 12 en 14 procent erbij. De winstgroei is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een grotere omzet als gevolg van de hogere baanbezetting en hogere fee-opbrengsten.
De weekend-greenfee, het bedrag dat niet-leden moeten betalen voor een rondje golf in het weekeinde, is op een 18 holes-golfbaan toegenomen van rond de 80 gulden in 1999 tot iets meer dan 90 gulden in 2001. Ondanks deze stijging is de golfsport in Nederland relatief goedkoop, blijkt uit een vergelijking met andere Europese landen. Nederland staat op de achtste plaats, ver achter landen als Zwitserland en Groot-Brittannië, waar al gauw 120 tot 135 gulden voor een rondje golf moet worden neergeteld.

Horeca
De exploitatie van de horeca op een golfbaan is sterk verbeterd in vergelijking met tien jaar geleden, maar is nog steeds marginaal stelt Horwath. Vrijwel elke golfbaan in Nederland heeft een bar en een restaurant, terwijl de meeste banen daarnaast over een lounge en vergaderzalen beschikken. De meeste golfbanen verpachten hun horecafaciliteiten. De gemiddelde pachtprijs is 65.000 gulden bij een 18 holes-baan, en 25.000 gulden bij een 9 holes-baan.Het zijn vooral de grotere banen die zelf hun horeca exploiteren, met een gemiddelde jaaromzet van 1,1 miljoen gulden. De marges voor de horeca op golfbanen zijn klein door de hoge kosten voor inkoop en personeel. Daardoor bedraagt de winst vaak niet meer dan 20.000 gulden, ofwel 2 procent van de omzet.

Reageer op dit artikel