artikel

Haring ruim voorhanden

Horeca

Het gaat goed met de haring. In tegenstelling tot de jaren negentig is er nu weer meer dan voldoende haring in de Noordzee. Dat betekent dat het haringquotum omhoog kan én dat de prijs de komende jaren kan zakken.

Haring ruim voorhanden

Visserijbiologen stelden vast dat het haringbestand zich heeft hersteld. In de Noordzee leeft nu ongeveer 1,3 miljoen ton geslachtsrijpe haring. Dit wordt gezien als een biologisch veilige populatieomvang. Die vaststelling houdt in dat volgend jaar méér haring kan worden gevangen.

Het lopende vangstjaar is het quotum nog 265.000 ton groot. De Europese Unie en Noorwegen schatten dat komend jaar rond 400.000 ton kan worden gevangen. Door de vangstbeperking sinds 1996 en de toename van jonge haring heeft het bestand zich goed hersteld. Dat zou betekenen dat de prijs van ongeveer €1,40 per schone haring kan gaan dalen in de komende jaren.

Vangst
De Europese Commissie deed onlangs een voorstel tot inkrimping van de visserijvloot en vaststelling van meerjarige vangsquota. Ook wil de commissie de visvangst verbieden gedurende bepaalde perioden. Dit om gevaarlijke dalingen in de bestanden, zoals dat met de haring is gebeurd, te voorkomen.

Wil van Merkensteijn, verkoopleider van Schmidt Zeevis, is een groot voorstander van het stoppen van de vangst tijdens de paaiperiode, de tijd dat de vissen zich voortplanten. ,,Ik heb hier ernstig voor gepleit bij de leden van de Europese Commissie. Het is de enige manier om vis te kunnen blijven vangen in de toekomst. Niemand wil louter kweekvis. Wilde vis blijft het lekkerst.’’

Reageer op dit artikel