artikel

Heibel over anti-payrollhouding KHN

Horeca

Afdelingsbestuurders van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) zijn laaiend over de afwijzende houding van de brancheorganisatie ten aanzien van payrolling. De lokale bestuurders vinden dat KHN het ledenbelang negeert. KHN-directeur Jeu Claes verwijt zijn bestuurders ‘onkunde’.

Heibel over anti-payrollhouding KHN

Joost Verhoeff, eigenaar van recreatiebedrijf Knus in Delft en voorzitter van KHN afdeling Delft: ‘KHN heeft er voor te zorgen dat het met de leden goed gaat.’ Dat gebeurt volgens hem nu niet.Onderhandelingen met payrollers over het afsluiten van een mantelcontract kapte KHN in april abrupt af. In een paginagroot artikel in het ledenblad wees de organisatie vervolgens op de nadelen van payrolling. Het op grote schaal onderbrengen van horecapersoneel bij derden zou volgens de Woerdense organisatie schadelijk zijn voor de branche. Verder zette KHN plotseling vraagtekens bij de financiële gezondheid van payrollbedrijven. Naar schatting werken inmiddels zo’n 15.000 horecawerknemers via een payrollbedrijf.

Tal van ondernemers en KHN-vertegenwoordigers is de houding van de organisatie in het verkeerde keelgat geschoten. Bert van Eijden, voorzitter van de afdeling Bunschoten-Spakenburg, is ‘pissig’. Van Eijden is klant van payrollbedrijf Van der Noordt en heeft er al zijn 50 medewerkers ondergebracht. ‘Er is helemaal niks mis met payrolling. Ik bied mijn personeel nu voorwaarden die ik anders nooit had kunnen bieden. Denk alleen maar aan een goed pensioen.’ Het cao-horecapensioen noemt Van Eijden ‘pure armoe’. Volgens de eigenaar van restaurant De Mandemaaker zit in Woerden ‘een stelletje vastgeroeste oud-horecaondernemers die moeilijk doen om niks.’

Boze brief
KHN-er Verhoeff stuurde een boze brief met zijn kritiek naar het hoofdkantoor, maar ontving tot nu toe alleen een ontvangstbevestiging. Volgens Verhoeff zijn ze in Woerden nog niet klaar met hem. ‘Ik ben heel fanatiek. Een landelijke organisatie heeft een afdelingsvoorzitter serieus te nemen. Dat gebeurt niet.’ Verhoeff heeft 20 van zijn 30 werknemers ondergebracht bij payroller Kolibrie.

Net als Van Eijden vermoedt Verhoeff dat bij KHN het eigenbelang een rol speelt. De organisatie loopt tonnen mis omdat payrollbedrijven geen afdrachten doen aan de sociale fondsen. Verhoeff: ‘Als dat erachter steekt, is dat verwerpelijk.’

Geweerd
Het Almelose payrollbedrijf Van der Noordt wordt door KHN inmiddels geweerd van deelname aan congressen van de werkgeversorganisatie. Zo is het bedrijf niet langer welkom op het Friesch Congres begin oktober. De afgelopen drie jaar was Van der Noordt subsponsor van dit regionale congres. Ook voor het landelijke congres van KHN in oktober in Zwolle is Van der Noordt niet uitgenodigd.

Het weren van Van der Noordt door KHN is opmerkelijk omdat payrollaanbieder Kolibrie nog wél welkom is. Zo adverteert Kolibrie regelmatig in het ledenblad Horeca Nederland, in het juli/augustus nummer zelfs met een paginagrote ‘advertorial’. Ook is Kolibrie sponsor van KHN afdeling Delft. Het bedrijf betaalt de afdeling om aanwezig te mogen zijn bij themabijeenkomsten en diners.

Claes
Directeur Jeu Claes van Koninklijk Horeca Nederland weigert in te gaan op de vraag waarom KHN het overleg over een mantelcontract met Van der Noordt heeft afgebroken. ‘Zo bijzonder is dat toch niet. We praten met zoveel organisaties waarmee we vervolgens niet tot overeenstemming komen.’

Dat er afdelingsbestuurders zijn met kritiek, doet Claes af als ‘onkunde’. Verder wil hij er ‘via de media’ weinig over zeggen. ‘We zien nadelen en voordelen in payrolling en dat hebben we in ons maandblad ook naar voren gebracht. De individuele ondernemer moet uiteindelijk voor zichzelf uitmaken of hij wel of niet zaken doet met payrollaanbieders.’

Reageer op dit artikel