artikel

Hoe effectief is werkoverleg?

Horeca

Hoe zinvol is werkoverleg? Zeer! Maar dan zult u gestructureerd te werk moeten gaan. Een gedegen voorbereiding en een strakke agenda zijn vereist.Werkoverleg werkt helemaal niet, zo ervaren veel ondernemers het. Ze concluderen dat het overleg niet veel verder komt dan ongestructureerd gebabbel. Kostbare tijd gaat verloren. Zonde!

Hoe effectief is werkoverleg?

Werkoverleg werkt helemaal niet, zo ervaren veel ondernemers het. Ze concluderen dat het overleg niet veel verder komt dan ongestructureerd gebabbel. Kostbare tijd gaat verloren. Zonde!
Hoe zou dat komen? Zijn de medewerkers ongemotiveerd? U voelt hem al aankomen… dat is een verkeerde veronderstelling. Werkoverleg kan de betrokkenheid van uw medewerkers vergroten en prima ideeën en suggesties opleveren. Maar dat gaat niet zo maar ineens.Veel ondernemers en managers verwachten de eerste keer te veel van het overleg en gaan voorbij aan het feit dat medewerkers ineens – vaak ook nog onvoorbereid – moeten meedenken, terwijl dat eerder nauwelijks het geval was. Zij lopen duidelijk te hard van stapel.

Voorbereiding belangrijk
Werkoverleg heeft voorbereiding nodig. Ondanks alle drukte zult u in ieder geval de moeite moeten nemen om een agenda samen te stellen. Probeer tijdens de vergadering te voorkomen dat de discussie afdwaalt. Anders levert het gesprek alsnog weinig op.
Zorg hoe dan ook dat notulen en actiepunten worden opgesteld. Daarbij kan het goed werken als deze duidelijk zichtbaar op een bord of een flip-over worden genoteerd. Iedereen ziet dan waar het over gaat, wat een actieve houding stimuleert. Bij de afspraken die uit het overleg volgen komt overigens een datum. Zo niet, dan worden ze vergeten. Als ondernemer zult u er trouwens voor moeten waken niet zelf voortdurend aan het woord te zijn. Het gaat bij werkoverleg om de mening van uw mensen.

Welke onderwerpen?
Welke onderwerpen zijn tijdens werkoverleg de moeite van het bespreken waard? Die vraag kunt u natuurlijk zelf het best beantwoorden. Maar u doet er goed aan om een basisagenda samen te stellen waarin de onderwerpen omzet, kosten en teamwork een plaats krijgen.Evalueer bij omzet het aantal gasten, de besteding per gast, reacties van gasten en verkoopideeën. Onder het kopje kosten vallen zaken als loonkosten, productiviteit, efficiency, breuk, energie en verspilling. Wat teamwork betreft kan worden gesproken over roostering, verdeling van werkzaamheden en irritaties. Het is goed om met een rondvraag te besluiten zodat mensen toch de gelegenheid krijgen om over andere dringende onderwerpen hun zegje te doen.
Het verdient aanbeveling om per keer één onderwerp of thema te behandelen. Dat vergroot de kans op resultaat. Verder wordt aangeraden om aan dat overleg een aardigheidje te koppelen, zoals een borrel na afloop. Dat vergroot de motivatie. Het is bij dit alles de kunst om uw medewerkers zóver te krijgen dat ze echt met u meedenken. U zou ze kunnen vragen om vijf ideeën te bedenken om meer omzet te behalen en vijf ideeën om nieuwe klanten aan te trekken. Maar misschien heeft u zelf een beter idee.

Janka Dekker

Onderzoek wijst uit: werkoverleg draagt bij aan goede werksfeer

Een ondernemer die zijn medewerkers een goed gevoel weet te geven, kan er op rekenen dat zij ook beter presteren. Dat wist u natuurlijk al, maar uit een onderzoek is ook daadwerkelijk gebleken dat mensen een grote behoefte hebben aan overleg. Ze stellen daar prijs op vanwege het voorkomen van wrijvingen, het verbeteren van de werksfeer en het verkrijgen van duidelijkheid.

Reageer op dit artikel