artikel

Hoe kom ik in aanmerking voor investeringsaftrek?

Horeca

De overheid stimuleert investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen en duurzame energie met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Hoe kan ik als horecaondernemer profiteren van deze regeling? En hoe groot zijn de voordelen?

Hoe kom ik in aanmerking voor investeringsaftrek?

Het doel van de regeling Energie-investeringsaftrek is energiebesparing en de inzet van duurzame energie door het Nederlandse bedrijfsleven. De Belastingdienst en Senter verzorgen de uitvoering.

Ondernemers die in Nederland belastingplichtig zijn, kunnen in beginsel profiteren van de EIA. De EIA biedt u als ondernemer een fiscaal voordeel als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Van deze bedrijfsmiddelen is 55 procent van de investeringskosten aftrekbaar van de fiscale winst.

U moet dan wel investeren in een bedrijfsmiddel dat aan bepaalde energieprestatie-eisen voldoet, bijvoorbeeld een besparingsnorm per geïnvesteerde euro of een rendementseis. De investeringen zijn ingedeeld in verschillende categorieën, zoals transportmiddelen, bouwwerken of apparatuur en processen. De laatste categorie is vooral voor ondernemers in de horeca van belang. De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA worden jaarlijks gepubliceerd op de energielijst.

De energielijst
Met een meldingsformulier van de Belastingdienst kunt u een investeringsaftrek aanvragen voor energiebesparende middelen die in horecaondernemingen gebruikt worden. In de Energielijst worden de bedrijfsmiddelen genoemd die in aanmerking komen voor een investeringsaftrek. Denk aan een hoogrendement gasgestookte luchtverwarming of aan een gasgestookt frituurtoestel. Andere mogelijkheden zijn gasgestookte heetwaterboosters voor (vaat)wasmachines, een transparant strokengordijn of een deksel voor een koel- of vriesmeubel. De energielijst voor 2002 kunt u downloaden van www.senter.nl/eia.

Hoe werkt de EIA?
Binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting meldt u de investering aan bij het Bureau Investeringsregelingen en willekeurige afschrijving in Breda. Om in aanmerking te komen voor de EIA moet de energie-investering meer dan 1.900 euro per kalenderjaar bedragen. De bijdrage vindt plaats in de vorm van een aftrek van 55 procent van de investeringskosten op de verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het bedrag dat u mag aftrekken van de fiscale winst is afhankelijk van de kosten die in een bepaald jaar zijn gemaakt voor bedrijfsmiddelen van de Energielijst. Als de betalingen voor een energiezuinig bedrijfsmiddel in één kalenderjaar worden voldaan, kunt u profiteren van de volledige EIA. Bij gespreide betalingen over meerdere jaren kunt u een percentage aftrekken van de kosten die in dat kalenderjaar zijn gemaakt. Een andere mogelijkheid is dat het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen in het jaar van investeren. Dan wordt de EIA volledig in aanmerking genomen bij de aangifte over het kalenderjaar waarin u heeft geïnvesteerd.

Voor de EIA is voor het jaar 2002 een budget van 209 miljoen euro aan netto fiscaal voordeel beschikbaar. Daarmee kan het bedrijfsleven ongeveer 1 miljard euro aan energie-investeringen doen! Uw voordeel is duidelijk: de EIA drukt de fiscale winst en bovendien bespaart uw onderneming direct op de energiekosten met energiebesparende bedrijfsmiddelen.

Overzicht

Een compleet overzicht van subsidiemogelijkheden vindt u bij Elsevier SubsidieTotaal. Met een abonnement op de website of de cd-rom heeft u beschikking over circa 1.100 direct te gebruiken regelingen. Informatie over alle mogelijkheden, inclusief een gratis proefabonnement van één maand, is verkrijgbaar via www.subsidietotaal.nl.

Reageer op dit artikel