artikel

Horecava-thermometer

Horeca

Als u deze bijdrage leest, is de Horecava al weer voorbij. Ik schrijf dit commentaar aan de vooravond van de beurs. Ik ben benieuwd, een beurs zo in het begin van het nieuwe jaar is als een thermometer. Wat zal de temperatuur van de horecasector zijn? In ieder geval ziekt ze nog een beetje na.

Horecava-thermometer

Tijdens de Horecava gaf het FoodService Instituut Nederland een toelichting op de door haar berekende omzetcijfers. Met als hoofdconclusie dat de totale omzet van de horeca in 2010 afnam met 3,2 procent. De sector krimpt dus wederom, en dat terwijl de Nederlandse economie over 2010 met ongeveer 2 procent groeit, vooral gedragen door de export. De Nederlandse consument houdt de hand echter nog even op de knip, zeker als het gaat om bestedingen in de horeca. Hier ligt dus een taak voor ons allemaal. Of een taak voor ons collectief, en ons collectief heet KHN.

Tot zover de cijfers. Het ondernemersklimaat wordt echter vooral bepaald door de stemming. Geloven ondernemers er weer in, wordt er weer geïnvesteerd? Uit onderzoek van de Horecava blijkt dat de investeringsbereidheid groot is dit jaar: maar liefst 90 procent zegt dit jaar te gaan investeren, en 13 procent zegt zelfs dat dit meer zal zijn dan €100.000,-.

Horecaondernemers geloven ook dat innovatie de enige manier is om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Men zet daarbij liever in op innovatie die leidt tot omzetverhoging, dan dat men zich richt op kostenbesparing. Logisch, omdat op het laatste de afgelopen jaren al relatief veel focus heeft gelegen. Toch zijn ook dit generieke cijfers. Wat was uw gevoel op de beurs de afgelopen week? Gloort er weer hoop? Wordt er inderdaad fors geïnvesteerd dit jaar? En gaan we de consument zo verleiden?

Investeren in marketing is een mogelijkheid voor omzetgroei. Natuurlijk, een website heeft u allemaal.. Maar heeft u een klantendatabase met gegevens van uw gasten? U weet toch wel van uw gasten hoe vaak ze komen eten en/of slapen? En wat ze bij u besteden? U stuurt of mailt ze op basis van deze gegevens toch regelmatig een uitnodiging met een leuke aanbieding? Of niet? Een actuele en up-to-date klantendatabase die goed wordt ingezet, is een mooi middel om de consument, uw gast, te verleiden bij u te komen. Een investering die zich zeker uitbetaalt.

Reageer op dit artikel