artikel

Human Resource Management nog steeds in kinderschoenen

Horeca

Human resource management staat in de hotellerie al 25 jaar in de kinderschoenen. De sector is nog steeds niet in staat mensen aan zich te binden en heeft te kampen met een sterk verloop. Het onderwerp stond maandag centraal tijdens de presentatie van de 25e editie van het Hostarapport in Amsterdam.

Human Resource Management nog steeds in kinderschoenen

De hotelbranche is er in een kwart eeuw tijd niet in geslaagd human resource management (hrm) handen en voeten te geven. Het investeren in menselijk kapitaal gebeurt onvoldoende of werpt onvoldoende vruchten af. Volgens director of operations Nederland van NH hotels Michael Levie is hrm in de praktijk meestal hetzelfde als pz (personeelszaken) en dus niet meer dan een administratief gegeven. Het heeft niets te maken met het aanboren en activeren van menselijk kapitaal.

Levie wees er tijdens zijn presentatie in het ING-hoofdkantoor in de Amsterdamse Bijlmer op dat hoteliers voortdurend in het spanningveld zitten van geld verdienen, de gast tevredenstellen en de medewerkers tevredenstellen. Logisch dat het accent komt te liggen op geld verdienen, omdat dat het makkelijkst meetbaar is. Maar het begint in de hotellerie allemaal met de tevredenheid van de medewerkers, zo onderstreepte de NH-directeur die ooit wegliep uit een hrm-meeting omdat de termen liefde, passie, gevoel en emotie niet ter tafel kwamen. En daar draait het bij de human resources vooral om.

Levie introduceerde in Amsterdam de term stewardship als alternatief voor leadership. Leadership doet alleen maar volgen, maar stewardship activeert en laat iedereen participeren in het hotellerieproces.

Stressfactor
Slecht management is de hoofdreden voor werknemers om op te stappen, verklaarde Diederik Steeman, directeur van Adviesbureau Scenter in Baarn. ‘Stressfactor nummer één is de baas.’ Een baas die, zo blijkt uit onderzoek, aan zelfoverschatting lijdt waar het zijn managementkwaliteiten betreft.

Verloop wordt verder in rangorde van belangrijkheid aangemoedigd door slechte interne communicatie en eentonigheid. Hotelpersoneel stapt in de regel niet op vanwege de aantrekkelijkheid van een nieuwe baan elders, maar vanwege de onaantrekkelijkheid van de baan die ze hebben, aldus Steeman. Het verloop in de Nederlandse hotellerie is 30 procent. Het werven van nieuwe mensen is zeven keer zo duur als het behouden van wie je hebt.Steeman pleitte tot slot voor meer aandacht voor het menselijk kapitaal: ‘Want alles wat aandacht krijgt, groeit.’

Reageer op dit artikel