artikel

Introductie

Horeca

Vanaf 1 januari 2002 verdwijnt de gulden en doet de euro zijn intrede. Volgens de koers die begin 1999 werd vastgesteld, is 1 euro ƒ2,20371 waard. De nieuwe munt is inmiddels ingevoerd in het girale betalingsverkeer en bij de effectenbeurzen. Euromunten en -bankbiljetten worden vanaf 1 januari 2002 in omloop gebracht. Overheid, banken en bedrijven hebben al een begin gemaakt met het geven van ‘gewennings’informatie. Op bankafschriften, salarisstroken, belastingaanslagen en dergelijke worden eindbedragen steeds vaker in gulden en in euro vermeld.

Introductie

Als horecaondernemer krijgt u ook met de euro te maken. Wanneer klanten dadelijk een kroketje uit de muur trekken, gooien zij een euro in de automaat. Alle apparaten moeten dus voor januari 2002 aangepast zijn aan het nieuwe betaalmiddel. Ook moet de administratie veranderd worden om betalingen en ontvangsten in euro’s te verwerken. Bovendien moet u er rekening mee houden dat uw onderneming straks een soort grenswisselkantoor gaat worden. Er moeten miljoenen aan euromunten en -biljetten in de markt worden gezet en alle guldens moeten uit de roulatie genomen worden. In vier weken tijd zal deze wisseling plaatsvinden. In deze periode rekent de klant af in guldens maar krijgt hij terug in euro’s. Dat vergt nogal wat van uw personeel.

Dit dossier is een compact naslagwerk rond de invoering van de euro in de horecabranche. Het schetst achtergronden, geeft tips, presenteert een ckecklist en laat zien op welk moment bedrijven in de horecabranche overschakelen op de nieuwe munt. Dit eurodossier is een dynamisch dossier. De inhoud wordt regelmatig uitgebreid en aangevuld. Kijk dus regelmatig.

Reageer op dit artikel