artikel

Is het wijs om te sluiten in de vakantie?

Horeca

Het kan zéér verstandig zijn om het bedrijf tijdens een stille periode enkele weken volledig te sluiten. U kunt op deze manier erg veel kosten besparen en uw personeelsplanning wordt ineens een stuk eenvoudiger. De gemiste omzet hoeft geen ramp te zijn.

Is het wijs om te sluiten in de vakantie?

Besparen op personeelskosten is het grootste voordeel van tijdelijke sluiting tijdens de vakantie. Maar niet het enige. Vakantiesluiting heeft namelijk direct invloed op de vakantiespreiding van uw vaste personeel. Afhankelijk van de periode dat de zaak gesloten is, zal een beperkt aantal vakantiedagen voor het vaste personeel overblijven. Daardoor ontstaat er een constantere personeelsbezetting met als gevolg dat u minder parttimers nodig hebt. Het inroosteren van personeel wordt hierdoor een stuk eenvoudiger.

Als het vaste personeel met vakantie is, worden deze plekken normaal gesproken opgevuld door vakantiekrachten; meestal jong en onervaren. Het vergt tijd en geduld om ze in te werken en te begeleiden. Bij een sluitingsperiode bespaart u deze tijd. Daarnaast geeft de tijdelijke sluiting u als ondernemer een rustpunt. U kunt zelf met een gerust hart op vakantie.

Resultaat van sluiting
Dankzij een tijdelijke sluiting van uw zaak neemt het aantal productieve uren toe. U hoeft immers geen oproepkrachten in te werken. Doordat het vaste personeel in deze situatie vaker met elkaar samenwerkt, zal er ook een beter teamverband ontstaan, wat extra handelingen voorkomt en processen versnelt. Er hoeft immers minder te worden overlegd en vergaderd. En daarmee wint u weer de nodige uren.

Een belangrijker voordeel is dat vakkundige personeelsleden een veel hogere productiviteit hebben dan parttimers. U kunt in minder tijd met minder kosten meer omzet realiseren. Een ander groot voordeel is de persoonlijke band die vaste medewerkers met gasten kunnen opbouwen. Door de vaste bezetting wordt de gast eerder herkend en kan beter worden ingespeeld op zijn of haar wensen.

Wanneer dicht?
Wanneer sluit ik mijn bedrijf en hoe lang? Die vraag zal iedere ondernemer voor zichzelf moeten beantwoorden. Type bedrijf, doelgroepen en omgeving spelen een rol. Een seizoensbedrijf zal wellicht kiezen voor de winter. Een bedrijf in het centrum van een middelgrote gemeente zou de zomervakantie kunnen prefereren. Veel mensen trekken met mooi weer namelijk het centrum uit of hebben een vakantie in het buitenland geboekt.

Voor locaties in de centra van grote steden is de beslissing om al dan niet te sluiten moeilijker, omdat daar het hele jaar door activiteiten zijn. Het kan dus in iedere periode van het jaar druk worden. Het is niet voor niets een grote stad. Of vakantiesluiting echt rendabel is, kunt u vrij nauwkeurig berekenen. Door gebruik te maken van ‘historische’ gegevens met betrekking tot omzetten en kosten, kunt u een analyse maken aan de hand waarvan u een verantwoord besluit neemt.

Reageer op dit artikel