artikel

Kan ik in harmonie leven met m’n opvolger?

Horeca

Hoe werk ik samen met opvolger of compagnon zonder dat meningsverschillen de overhand krijgen? Maak duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden. Leg die vast, en houd geregeld werkoverleg.

Kan ik in harmonie leven met m’n opvolger?

Ouders en kinderen verschillen vaak van mening. Ook bij compagnons wil dat wel eens voorkomen. Verschillen in achtergrond en inzicht zijn dikwijls de oorzaak; aanvaringen en ruzies het gevolg. Die kosten tijd, geld en energie.

Om twee kapiteins op één schip te laten varen zonder schipbreuk te lijden, is het noodzakelijk afspraken en verantwoordelijkheden helder vast te leggen op papier. Geef de opvolger de verantwoording over een of meer afdelingen. Stap voor stap kan hij steeds meer afdelingen en taken onder zich krijgen. Dit geleidelijke proces zorgt voor duidelijkheid. Beide partijen weten waar ze aan toe zijn. En dat geldt ook voor medewerkers.

Geef de opvolger bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid over F&B-pakket, restaurant, keuken en dienstroosters. De huidige eigenaar houdt financiën, marketing en acquisitie. Budgetten, tijdspaden en doelen worden afgesproken, waarbij de opvolger zich verplicht tot het behalen van een rendementsverbetering. Het voordeel van deze eerste stap is dat de opvolger in het hart van het bedrijf werkt en contact heeft met alle afdelingen. Tegelijk leren de vaste gasten hem goed kennen.

Gelijke verantwoordelijkheden
Runt u met twee partners een restaurant, dan kunt u kiezen voor een constructie met gelijke verantwoordelijkheden, verdeeld over de verschillende afdelingen. De één is verantwoordelijk voor de keuken (chef-kok), de ander voor het restaurant (restaurantmanager) en de derde voor de financiële administratie (financieel manager). Iedere partner krijgt vanzelfsprekend de afdeling die het best bij zijn achtergrond past.

Voor welke oplossing u ook kiest, het blijft belangrijk wekelijks ervaringen uit te wisselen. Alle partijen zijn dan volledig op de hoogte van de situatie. In deze vergadering kunnen de partners evalueren, problemen bespreken en nieuwe en uitgewerkte ideeën voordragen. Het is dan voor iedereen duidelijk wat er gebeurd is en wat er gaat gebeuren.

Notulen noodzakelijk
Maak tijdens het overleg altijd notulen. Afspraken vastleggen is noodzaak. Iedere partner moet op de afspraken worden aangesproken, en het moet mogelijk zijn om na te gaan hoe het ook al weer zat.

Het is van belang dat alle partijen elkaar blijven controleren en hun afspraken nakomen. Veelal vermindert op termijn de intensiteit van de bijeenkomsten en worden de zaken niet meer vastgelegd. Vervolgens gaat ieder zijn eigen weg, wat weer leidt tot meningsverschillen. En dan bent u weer terug bij af. Probeer consequent vast te houden aan het overleg.

Onafhankelijk persoon

Betrek een onafhankelijk persoon bij ingrijpende veranderingen of aanpassingen. Een vreemd oog zorgt voor een andere kijk. Tevens kan hij bemiddelen, controleren en nagaan of afspraken en verantwoordelijkheden worden nagekomen.

Reageer op dit artikel