artikel

Kegelen

Horeca

De oorsprong van het kegelen ligt vermoedelijk in Egypte, waar men omstreeks het jaar 4000 voor Christus al een eenvoudige vorm van het spel kende. Jongelieden zouden met ballen naar iets gegooid hebben wat op een kegel lijkt. In onze contreien is het spel vrijwel zeker ontstaan in Duitsland, in de eerste jaren van het Christendom.

Kegelen

Men heeft een diepzinnige symboliek vermoed in het aantal kegels, dat oorspronkelijk drie moet zijn geweest en later zeven. Op den duur ontstond het kegelen zoals wij dat nu nog kennen, met negen kegels. Dat zou een aanval zijn op het leger met de bevelhebber, de koningskegel, in het midden; die was het belangrijkste doel.

Tijdens de Middeleeuwen raakte het spel ook in de Lage Landen in zwang. Het ging natuurlijk altijd om geld of om drank. Het spel is in beginsel vrij eenvoudig. Je gooit met bol naar de negen kegels. De bedoeling is om zo veel mogelijk kegels omver te werpen. Elke kegel is één punt waard en de koning twee. De baan is erg smal (20 tot 30 cm) en negen tot twaalf meter lang.

Het moderne bowlen, afkomstig uit de Verenigde Staten, is een moderne versie van het oude kegelspel dat door emigranten werd meegenomen naar Amerika.

Reageer op dit artikel